Wie kan hier terecht?

Werkgevers, werknemers, werkzoekenden en gepensioneerden.

Voor welke info kan u bij Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen Grensinfopunt terecht:

Als (toekomstige) grensarbeider kan u bij ons terecht voor algemene vragen en info rond werk (zoeken naar werk, sollicitatieprocedures, wat bij werkloosheid, cultuurverschillen op de werkvloer) en onderwijs (schoolsysteem, diplomawaardering, beroepsopleiding, toelatingsvereisten).

We helpen u ook graag verder als u algemene of specifieke vragen hebt op vlak van sociale zekerheid (sociale verzekeringen, zorgverzekering, systeem pensioenverzekeringen, ziektekostenverzekering), fiscaliteit (loonbelasting, belastingen bij wonen in buitenland) en familie (gezinstoelagen, kinderbijslag, kindgebonden budgetten, toeslag onderhoud gehandicapt kind, sociale voorzieningen).

Daarnaast kan u ook beroep doen op de expertise van de adviseurs van het UWV Werkbedrijf Zeeland, het Bureau Belgische Zaken en Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen voor specifieke dossierbehandeling bij vragen rond sociale zekerheid, fiscaliteit en familie.

Contact:

Algemeen:

GIP WSP Terneuzen
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
tel: +31 115 455 399
info@grensinfopuntscheldemond.nl

Dossierbehandeling:

Lilian Boot/Martin Rijk (op maandag) – Roy van den Eeckhout  (op woensdag en donderdag)

Spreekuren:

Wekelijks op maandag, woensdag en donderdag bij voorkeur op afspraak.

1ste dinsdag van de maand gezamenlijk spreekuur:

Bureau Belgische Zaken (BBZ)

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)

Op volgende data in 2018 is er een gezamenlijk spreekuur

03-07-2018

07-08-2018

04-09-2018

02-10-2018

06-11-2018

04-12-2018