Grensoverschrijdende aanwervingen bij de bedrijven in North Sea Port

93 Ondernemeningen hebben deelgenomen aan de Voka -VeGHO bevraging over hun vooruitzichten over de arbeidsmarkt. Deze bedrijven – van diverse schaalgrootte en uit alle sectoren – zijn samen goed voor ruim 76% van de directe tewerkstelling in de haven. Samen verwachten ze 1410 personen aan te werven in de nabije toekomst. Als we dit extrapoleren over de volledige populatie, zijn er meer dan 2000 openstaande jobs in het  Gentse deel van North Sea Port. Belangrijkste gangmaker van de aanwervingen is groei in activiteit en daarmee gepaard gaand het spontaan verloop.
De vervangingsgraad ten gevolge van pensionering ligt dan weer lager dan in de bevraging van 2015.

De bedrijven zoeken deze kandidaten in concentrische cirkels rond Gent, afhankelijk van de schaarste en het gewenste ervarings- en/of opleidingsniveau. 45 Bedrijven – vooral grotere – rekruteren ook specifiek in Zeeuws-Vlaanderen. Het valt op dat voor 43% van de vacatures geen diplomavereisten worden gesteld en dat bedrijven bereid zijn om zelf de nodige opleidingen te voorzien en/of te financieren.

Uit de bevraging blijkt dat 78,5% van de respondenten rekruteert in de regio’s Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en 20.5% in Zeeuws-Vlaanderen.

Merk dat dit cijfer vooral omhoog getrokken wordt omdat grote bedrijven deze regio aanboren voor hun rekrutering. Dat wordt ook gestaafd in onderstaande grafiek.


Grafiek: Rekrutering in Zeeuws Vlaanderen en ervaring, n = aantal bedrijven en aantal werknemers die ze  tewerkstellen

Wil je meer weten over de resultaten van deze bevraging? Hier vind je de besluiten van dit arbeidsmarktonderzoek.

Heb je vragen over werken of aanwerven over de grens in de Euregio Scheldemond? Vind hieronder je dichtstbijzijnd grensinfopunt:
Weitere Meldungen

Veranstaltungen

Grensinfopunten in de buurt

Finder