Arrest HvJ: Kindgeld voor inkomende EU-burgers in Duitsland ook tijdens de eerste 3 maanden

05.08.2022

“Een burger van de Unie die zijn gewone verblijfplaats in een gastland heeft gevestigd, kan niet worden uitgesloten van het ontvangen van kinderbijslag gedurende de eerste drie maanden van zijn verblijf omdat hij in die lidstaat geen inkomsten uit arbeid in loondienst ontvangt. Op voorwaarde dat hij wettig verblijft, geniet hij in beginsel dezelfde behandeling als de eigen onderdanen.”

Dit heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ) bekendgemaakt in een persmededeling van 1 augustus.

Dit werd voorafgegaan door een vraag van een Duitse rechtbank. Een EU-burger had een rechtszaak aangespannen tegen de Familienkasse Nedersaksen-Bremen omdat haar het Kindergeld was geweigerd tijdens de eerste drie maanden dat zij in Duitsland woonde. De reden die door de Familienkasse werd genoemd was dat mevrouw gedurende deze periode geen “binnenlandse inkomsten” had gehad. De Duitse rechtbank legde de kwestie ter verduidelijking voor aan het Hof van Justitie. Het Hof wees er in een arrest van 1 augustus 2022 dat “iedere burger van de Unie, ook als hij economisch niet actief is, het recht heeft om gedurende een periode van maximaal drie maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven […] Tijdens deze periode genieten de burgers van de Unie […] dezelfde behandeling als de eigen onderdanen”.

 

Het Hof wijst er echter verder op dat alleen EU-burgers die gedurende deze periode ook hun gewone verblijfplaats in Duitsland hebben, een dergelijk beroep kunnen doen. Een tijdelijke verblijfplaats is uitdrukkelijk niet voldoende.

 

Bron: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-08/cp220134de.pdf (niet beschikbaar in het Nederlands)

Grensinfopunten in de buurt