Belastingverdrag Nederland Duitsland aangepast

20.07.2022

Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland regelt welk land inkomsten uit het andere land mag belasten, zodat over dezelfde inkomsten niet dubbel belasting wordt geheven.

Onder andere is geregeld dat pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen worden belast in het woonland van de verzekerde als deze uitkeringen op jaarbasis minder zijn dan € 15.000,- bruto per jaar. Duitsland kent echter veel uitkeringen die netto worden uitbetaald, zoals ziekengeld en werkloosheidsuitkeringen en het Elterngeld. Dit heeft tot gevolg dat een grensganger die in Nederland woont en een dergelijke uitkering uit Duitsland ontvangt, hierover in Nederland toch belasting moet betalen. Dat houdt in dat deze grensganger veel minder inkomen heeft dan waar hij of zij eigenlijk recht op heeft.

Het belastingverdrag wordt op dit punt aangepast, waardoor deze rechtsongelijkheid per 1 januari 2023 wordt hersteld. Deze uitkeringen worden dan niet meer in Nederland belast.

Grensinfopunten in de buurt