Belastingverdragen m.b.t. homeoffice en corona verlengd

29.03.2022

Aangepast per 30 maart ivm nieuwe berichtgeving Nederlandse belastingdienst

Nederland, Duitsland en België hebben verdragen gesloten met betrekking tot thuiswerken en de coronamaatregelen. Deze verdragen zijn verlengd.

Nederland – Duitsland

In deze overeenkomst is opgenomen dat deze regeling stilzwijgend wordt verlengd met een maand, maar de landen gaven steeds op tijd aan dat het daadwerkelijk ook werd verlengd. Dat is dit keer niet gedaan, waardoor het stilzwijgend gebeurde en er mogelijk verwarring ontstond. Daarom ging iedereen uit van verlenging van deze regeling met een maand. Het blijkt dat Nederland en Duitsland zijn overeengekomen de regeling te verlengen tot en met 30 juni 2022.

Duitsland – België

In deze overeenkomst is ook overeengekomen dat die stilzwijgend telkens met een maand wordt verlengd. Hierin is tevens opgenomen dat de einddatum 30 juni 2022 is. De landen zijn overeengekomen dat dit ook definitief de einddatum zal zijn.

België – Nederland

Ook in deze overeenkomst is opgenomen dat die stilzwijgend met een maand wordt verlengd, met als einddatum 30 juni 2022. Ook België en Nederland zijn overeengekomen dat dit de definitieve einddatum zal zijn.

 

Voordeel van de verlenging tot en met 30 juni 2022 is dat deze einddatum overeenkomt met de datum die voor de sociale zekerheid is afgesproken binnen de EU. Hierdoor hoeft er geen verschil te worden gemaakt voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen.

Grensinfopunten in de buurt