Bond en landen eens over versoepelingen: einde thuiswerkverplichting komt eraan

17.02.2022

Duitsland zal de coronamaatregelen versoepelen met een driestappenplan. Hiertoe is besloten door de Bondsregering en de deelstaten tijdens de Conferentie van ministers-presidenten en dit is bekendgemaakt in een persbericht.

De verregaande beperkingen moeten derhalve geleidelijk worden opgeheven bij aanvang van de lente op 20 maart 2022. Na die datum zal het dragen van medische maskers in bepaalde gebieden echter nog steeds belangrijk zijn. Bovendien zullen de openingsstappen afhangen van de pandemische situatie. Er moet ook rekening worden gehouden met de voorschriften van de verschillende federale staten.

  • Per direct: bijeenkomsten thuis en toegang tot winkels

Voor bijeenkomsten thuis geldt vanaf nu het volgende: geen beperking van het aantal bezoekers voor gevaccineerde en herstelde personen. Zodra een niet-gevaccineerde persoon er bij aanwezig is, blijven de contactbeperkingen voor niet-gevaccineerde personen van toepassing: De bijeenkomst is dan beperkt tot het eigen huishouden van de betrokkene en ten hoogste twee personen van een ander huishouden. Kinderen en adolescenten tot 14 jaar zijn hiervan vrijgesteld.

De toegang tot de detailhandel moet voor iedereen in het hele land zonder controles mogelijk zijn. Om rekening te houden met het nog steeds hoge risico van besmetting binnenshuis, moeten in ieder geval medische maskers worden gedragen. Het gebruik van FFP2-maskers wordt aanbevolen, tenzij het Bundesland dat voorschrijft.

  • Vanaf 4 maart 2022: Horeca en grote evenementen

Toegang tot restaurants en cafés zal mogelijk zijn met 3G (gevaccineerd, hersteld en getest).

Discotheken en clubs zijn geopend voor herstelde en gevaccineerde personen met een actuele test of met een derde vaccinatie (2G-Plus).

Voor grote bovenregionale evenementen is 2G of 2G+ van toepassing. De bezettingsgraad blijft beperkt. Medische maskers (indien mogelijk FFP2-maskers) moeten worden gedragen en er moeten hygiënische maatregelen worden getroffen.

  • Vanaf 20 maart 2022: vrije toegang, einde van de home office-verplichting en basisbeschermingsmaatregelen

Alle beschermingsmaatregelen, zoals toegangsbeperkingen, worden geschrapt. Ook de verplichting om thuis te werken komt te vervallen.

De basis beschermingsmaatregelen blijven van kracht: Het gaat met name om de verplichting om maskers te dragen in gesloten ruimten van openbare voorzieningen en in bussen en treinen, de afstandsverplichting, algemene hygiënevoorschriften, de mogelijkheid om op bepaalde gebieden testvoorschriften vast te stellen, alsmede de verplichting om bewijzen te leveren van de vaccinatie-, herstel- en teststatus.

 

De Duitse Bondsdag moet deze regelingen nog bekrachtigen voor de uitvoering van deze maatregelen. Aanvullende maatregelen voor plaatselijke uitbraken zullen nog mogelijk zijn.

 

Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfe

Het ontvangen van een Kurzabeitergeld wordt na 31 maart 2022 verder vergemakkelijkt. Überbrückungshilfe zal ook worden verlengd tot 30 juni 2022. Hetzelfde geldt voor de Neustart- und Härtefallhilfen. De steun uit het Sonderfonds Kulturveranstaltungen wordt eveneens uitgebreid.

Grensinfopunten in de buurt