De AOW-leeftijd blijft in 2029 ongewijzigd

15.11.2023

De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden.

Elk jaar wordt vastgesteld op welke leeftijd men over vijf jaar AOW ontvangt. Het stijgen van de AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. De AOW-leeftijd stijgt in 2029 niet, omdat de levensverwachting is gedaald. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en in 2028 is deze 67 jaar en drie maanden. Een eenmaal vastgestelde AOW-leeftijd verandert niet meer.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Benieuwd naar uw (verwachte) AOW-leeftijd? Gebruik dan de tool op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Grensinfopunten in de buurt