Digitaal pensioenoverzicht in Duitsland

22.03.2023

Vanaf de zomer zal het in Duitsland mogelijk zijn om online een overzicht te krijgen van de in Duitsland opgebouwde pensioenen. Dit betreft niet alleen de wettelijk opgebouwde pensioenen, maar ook de bedrijfspensioenen en privé opgebouwde pensioenen.

Het is de bedoeling om burgers inzicht te geven in het inkomen dat ze kunnen ontvangen als ze met pensioen gaan.

In ontwikkeling

Het systeem zal niet direct alle pensioenen kunnen weergeven. Vanaf het begin zal het wettelijke pensioen zichtbaar zijn dat via de Deutsche Rentenversicherung is opgebouwd, in de loop van de tijd zullen de andere pensioenen worden toegevoegd. Het is de bedoeling dat eind 2023 alle pensioenen terug te vinden zijn.

Grensgangers

Grensgangers hebben meestal in meerdere landen een pensioen opgebouwd, dit kan per land worden nagekeken. Nederland en België kennen al de mogelijkheid om digitaal inzicht te krijgen over de opgebouwde pensioenen en waar iemand recht op heeft. In België kunt u uw gegevens opvragen via https://www.mypension.be/nl en in Nederland via https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/.

Toegang

Om hier toegang te krijgen, is wel een (internationaal) inlogmiddel nodig. Een inwoner van Duitsland kan in Nederland inloggen met een Nederlandse DigiD of door middel van de digitale Ausweis met Pin via Eidas. Een inwoner van België door middel van de Nederlandse DigiD of via Itsme op een smartphone.

Inwoners van Nederland kunnen het Belgische pensioen nakijken via het inloggen door middel van de DigiD of Itsme op een smartphone. Voor inwoners van Duitsland geldt dat men moet beschikken over Itsme of een digitale Ausweis met Pin.

De verwachting is dat Inwoners van Nederland (DigiD) en België (Itsme) met hun eigen inlogmiddelen toegang krijgen tot het Duitse systeem.

U vindt hier meer informatie over het digitale pensioenoverzicht in Duitsland.

Grensinfopunten in de buurt