Geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten voortaan negen maanden

04.01.2022

Op 21 december 2021 heeft de Europese Commissie nieuwe regels vastgesteld voor de digitale EU-covidcertificaten. De bindende aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten voor reizen binnen de EU bedraagt voortaan 9 maanden (om precies te zijn 270 dagen).

Met de nieuwe regels voor reizen binnen de EU worden de verschillende regels in de lidstaten geharmoniseerd. De geldigheidsperiode is vastgesteld op basis van de richtsnoeren van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding, waarin wordt geadviseerd uiterlijk zes maanden na de voltooiing van de eerste vaccinatiereeks een boosterdosis toe te dienen. Het vaccinatiecertificaat blijft na die zes maanden nog geldig gedurende een respijtperiode van drie maanden om ervoor te zorgen dat de nationale vaccinatiecampagnes zich kunnen aanpassen en burgers de tijd te geven om hun boosterprik te halen.

De nieuwe regels voor de aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten gelden voor reizen. Lidstaten die andere regels willen invoeren voor het gebruik van de certificaten op nationaal niveau, worden aangemoedigd om deze af te stemmen op de nieuwe regels om reizigers zekerheid te bieden en verstoringen te beperken.

De Commissie heeft ook de regels voor het coderen van de vaccinatiecertificaten aangepast. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat vaccinatiecertificaten waaruit blijkt dat de primaire vaccinatiereeks is voltooid, in alle gevallen kunnen worden onderscheiden van certificaten die zijn afgegeven na een boosterdosis.

Boosters worden als volgt geregistreerd:

  • 3/3 voor een boosterdosis na een primaire vaccinatiereeks van 2 doses.
  • 2/1 voor een boosterdosis na een vaccin met 1 dosis of na 1 dosis van een vaccin met 2 doses voor iemand die hersteld is van COVID.
Grensinfopunten in de buurt