Hulp voor startende zelfstandigen in Duitsland

18.02.2021

Dit subsidieprogramma verleent steun aan zelfstandigen bij wie de economische activiteit in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021 (referentieperiode) beperkt is als gevolg van corona. Het vormt een aanvulling op de bestaande zekerheidsstelsels, zoals de basisinkomenssteun (alleen voor inwoners van Duitsland). Zelfstandigen die geen gebruik maken van de vaste kostenvergoeding in het kader van Überbrückungshilfe III, kunnen een eenmalige vergoeding ontvangen van 50 procent van de in de referentieperiode behaalde referentieomzet. De nieuwe aanloopsteun bedraagt maximaal 7.500 euro.

In principe komen zelfstandigen uit alle sectoren in aanmerking voor de subsidie voor een nieuwe start indien zij

  • hun zelfstandige activiteit als hoofdberoep uitoefenen, d.w.z. dat het grootste deel van de som van hun inkomsten (ten minste 51 procent) afkomstig is van een commerciële (§ 15 EStG) en/of freelance (§ 18 EStG) activiteit,
  • minder dan één werknemer in loondienst (voltijdequivalent) in dienst hebben,
  • zijn geregistreerd bij een Duits Finanzamt voor belastingdoeleinden,
  • geen vaste kosten declareren in de Überbrückungshilfe III en
  • hun zelfstandige activiteit vóór 1 mei 2020 zijn begonnen.

In een eerste fase wordt de subsidie als voorschot uitbetaald voordat de werkelijke omzet is vastgesteld. Pas na afloop van deze periode, d.w.z. vanaf juli 2021, zal het bedrag van de subsidie waarop de zelfstandige recht heeft, worden berekend op basis van de in de maanden januari tot en met juni 2021 gerealiseerde definitieve omzet. De zelfstandige mag het volledige bedrag van de als voorschot toegekende subsidie behouden indien hij of zij een omzetverlies van meer dan 60% lijdt. Indien het omzetverlies geringer is, moet de nieuwe aanloopsteun (pro rata) worden terugbetaald. Het moet dus worden opgevat als een liquiditeitsvoorschot dat (pro rata) moet worden terugbetaald in geval van een positief bedrijfsresultaat.

Zelfstandigen kunnen de eenmalige steun voor een nieuwe start als natuurlijke persoon op eigen naam rechtstreeks aanvragen via de onlinetool op de site direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

Belangrijke opmerking: De rechtstreekse aanvraag voor deze subsidie kan slechts één keer worden ingediend. Latere wijzigingen van de aanvraag nadat deze is verzonden, zijn alleen mogelijk bij de eindafrekening. Vul daarom de directe sollicitatie zorgvuldig en rustig in.

Meer informatie vindt u hier: https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Neustarthilfe/neustarthilfe.html

Grensinfopunten in de buurt