Kinderzuschlag alleen nog voor inwoners van Duitsland

03.08.2022

De Kinderzuschlag is een aanvulling op het Duitse Kindergeld voor wie een relatief laag inkomen heeft. Wie in het buitenland woont en in Duitsland recht op Kindergeld heeft, had tot 1 juli 2022 ook eventueel recht op deze Kinderzuschlag.

Vanaf 1 juli 2022 hebben alleen inwoners van Duitsland nog recht op deze aanvulling, omdat de Duitse overheid deze uitkering niet meer gelijkstelt met gezinsbijslagen in de Europese Verordening. De Kinderzuschlag wordt nu gezien als een sociale voorziening voor het basisminimum in Duitsland en wordt daarom niet meer gelijkgesteld met een gezinsbijslag.

Grensinfopunten in de buurt