Minimumloon 2024 in Duitsland en Nederland

12.10.2023

Duitsland

Het wettelijke minimumuurloon (voor werknemers van 18 jaar en ouder) in Duitsland stijgt met ingang van 1 januari 2024 van € 12,- naar € 12,41. Per 1 januari 2025 stijgt het minimumloon naar € 12,82.

Nederland

Het Nederlandse minimumloon was tot en met 2023 afhankelijk van het aantal werkuren dat in de betreffende cao werd toegepast. Uitgangspunt was het wettelijke minimumloon per maand. Stond in een cao dat iemand 36 uur per week werkte, was het uurloon hoger dan iemand die 40 uur per week werkte. Deze ongelijkheid wordt per 1 januari 2024 opgeheven. Vanaf deze datum geldt in Nederland alleen nog het wettelijke minimumuurloon, waardoor werknemers die bijvoorbeeld 40 uur per week werken en afhankelijk zijn van het wettelijke minimumloon, er in loon op vooruit gaan.

Nederland kent een minimumloon dat leeftijdsafhankelijk is. Hieronder de tabel van het wettelijke minimumuurloon per 1 januari 2024:

LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98
Grensinfopunten in de buurt