Minimumloon wordt opgetrokken tot 12 euro per uur

21.02.2022

– ook verhoging van de grens voor Minijobs gepland

De regeringspartijen in Duitsland willen het minimumloon verhogen tot € 12.- per uur. Met zijn wetsontwerp voor een wet op de verhoging van het minimumloon – MiLoEG – heeft het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken nu de eerste stap in deze richting gezet. Afhankelijk van de beraadslaging en stemming in de Duitse Bondsdag zou het wettelijk minimumloon op 1 oktober 2022 stijgen tot € 12,-.

Er was al besloten om het minimumuurloon per 1 januari 2022 te verhogen van € 9,60 tot € 9,82, en om het minimumuurloon per 1 juli 2022 te verhogen tot € 10,45.

Minimumloon verplicht – weinig uitzonderingen

De douane benadrukt op haar website dat de voorschriften inzake het minimumloon ook gelden voor werkgevers uit het buitenland: “Werkgevers die in Duitsland of in het buitenland gevestigd zijn, zijn verplicht hun in Duitsland tewerkgestelde werknemers het algemene minimumloon volgens de MiLoG te betalen, tenzij voorschriften volgens de AEntG of de AÜG met voorrang van toepassing zijn. ”

In principe heeft iedere werknemer recht op het minimumloon. Er zijn echter ook groepen die niet worden beschouwd als werknemers in de zin van de Wet op het minimumloon. Hiertoe behoren bijvoorbeeld stagiairs in het kader van de wet op de beroepsopleiding, langdurig werklozen in de eerste zes maanden van hun baan of stagiairs die een verplichte stage afronden, alsmede jongeren onder de 18 jaar zonder afgeronde beroepsopleiding. Verdere uitzonderingen, informatie en een rekentool voor het minimumloon zijn te vinden op de website van het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken.

Gevolgen voor de Minijob

Het federale ministerie van Arbeid heeft aangekondigd dat de inkomensgrens voor Minijobs op 1 oktober 2022 zal stijgen van € 450 naar € 520 per maand. Dit betekent dat Minijobbers ongeveer 42,3 uur per maand kunnen werken voor een baan van € 520 en een loon van € 12,- per uur. Met een uurloon van € 9,82 en een baan van € 450 kunnen zij momenteel ongeveer 45,8 uur per maand werken.

Hoger minimumloon in de zorg

Begin februari 2022 heeft de commissie Zorg unaniem ingestemd met hogere minimumlonen voor werknemers in de ouderenzorg: Vanaf 1 september 2022 gaan de minimumlonen voor zorgpersoneel in Duitsland in drie stappen omhoog. Voor verpleegassistenten beveelt de commissie een verhoging tot € 14,15 per uur aan, voor gediplomeerde verpleegassistenten een verhoging tot € 15,25 per uur en voor gediplomeerde verpleegkundigen tot € 18,25 per uur. Het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken streeft ernaar de nieuwe minimumlonen in de zorgsector bij verordening vast te stellen op basis van de aanbeveling van de Zorgcommissie.

Grensinfopunten in de buurt