Mogelijkheden voor vereenvoudigde toegang en duur van Kurzarbeitergeld opnieuw verlengd

25.11.2021

Met een nieuwe verordening wordt de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van de gemakkelijke aanvraag voor Kurzarbeitergeld verlengd tot en met 31 maart 2022. Ook blijft de duur van de uitkering tot die datum maximaal 24 maanden.

Daarnaast worden ook de aanvullende vergoedingen en andere faciliteiten verlengd tot 31 maart 2022. In 2021 werden de premies sociale verzekeringen volledig vergoed, deze wordt in de verlengde regeling gehalveerd.

De verordening regelt onder andere

  • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de arbeidstoelage voor korte perioden zullen tot 31 maart 2022 vereenvoudigd blijven:
    • Het aantal werknemers dat door het verlies van werk in de onderneming moet worden getroffen, blijft verlaagd van ten minste een derde tot ten minste 10 procent en
    • en er vindt geen negatieve opbouw van arbeidstijd plaats als gebruik wordt gemaakt van Kurzarbeitergeld.
  • Ook uitzendkrachten kunnen gebruik blijven maken van het Kurzarbeitergeld tot en met 31 maart 2022.
  • De werkgevers krijgen de socialezekerheidsbijdragen die zij tijdens werktijdverkorting alleen moeten betalen, voor 50 procent terugbetaald in de vorm van een forfaitair bedrag op aanvraag.

De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2022 en verstrijken op 31 maart 2022.

Bovendien zullen de werkgevers nog eens 50 procent van de socialezekerheidsbijdragen terugbetaald krijgen als hun werknemers tijdens werktijdverkorting deelnemen aan een onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerde beroepsopleiding. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen de kosten van deze opleidingen ook geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

Meer hierover kunt u hier lezen.

Grensinfopunten in de buurt