Nederlandse kiezers in het buitenland nu ook invloed op samenstelling Eerste Kamer

18.01.2023

Nederlanders die buiten Nederland wonen hebben al vele jaren kiesrecht bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Vanaf 2023 komt daar een verkiezing bij: de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen. Deze verkiezing geeft kiezers buiten Nederland (in het buitenland of in Aruba, Curaçao of Sint Maarten) invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dit geldt dus ook voor Nederlanders die in Duitsland of België wonen.

Wat betekent dit nu concreet?

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen in maart 2023 voor het eerst stemmen op kandidaten voor het kiescollege niet-ingezetenen. De leden van dit kiescollege stemmen vervolgens samen met de leden van de Provinciale Staten en de leden van de kiescolleges van Caribisch Nederland, op 30 mei 2023 voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Registratie om te kunnen stemmen

Om te kunnen stemmen voor het kiescollege moet een kiezer zich eenmalig bij de gemeente Den Haag registreren in de permanente registratie voor kiezers buiten Nederland (www.stemmenvanuithetbuitenland.nl). Kiezers die al staan geregistreerd als kiezer voor de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezingen hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen van de gemeente Den Haag om een aanvraag te doen voor de registratie voor de kiescollegeverkiezing. Registreren kan tot en met 1 februari. Kiezers ontvangen daarna automatisch de benodigde stemdocumenten om bij de verkiezing te kunnen stemmen.

Kandidaatstelling

Om lid te kunnen zijn van het kiescollege moet je aan dezelfde eisen voldoen die gelden om te kunnen stemmen voor het kiescollege. Dat betekent dat personen alleen in aanmerking komen om lid te worden als zij Nederlanders van 18 jaar of ouder zijn, niet van het kiesrecht zijn uitgesloten én woonachtig zijn in het buitenland.

Meer informatie

Meer informatie over het stemmen, registreren en kandidaatstellen leest u op de website van de Rijksoverheid.

Grensinfopunten in de buurt