Niet altijd meer een inkomensverklaring bij NL belastingaangifte

09.01.2024

Voor inwoners van Duitsland en Belgiƫ is het voor een belastingaangifte in Nederland niet altijd meer nodig om een inkomensverklaring af te geven. Deze moeten door de belastingdienst in het woonland worden afgestempeld. Met ingang van dit jaar kan van een inkomensverklaring worden afgezien als in de eerdere jaren is voldaan aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Alleen in gevallen dat de Nederlandse belastingdienst een controle uitvoert, of iemand die eerder niet kwalificeerde en daar later wel aan voldoet, moet een inkomensverklaring van de buitenlandse belastingdienst overleggen. De belastingdienst zal dan dit formulier bij de belastingbetaler opvragen.

Ook komt het soms voor dat een buitenlandse belastingdienst het inkomensformulier niet wil afstempelen. In deze gevallen is het ook mogelijk om het buitenlandse inkomen met een buitenlandse belastingaanslag of belastingaangifte aan te tonen.

Dit besluit werkt met terugwerkende kracht vanaf het belastingjaar 2018. Daardoor kunnen veel aangiftes waar een inkomensverklaring ontbreekt sneller worden afgedaan.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Als iemand die niet in Nederland woont, maar voor 90% of meer van zijn inkomen in Nederland wordt belast, kan deze als kwalificerend buitenlands belastingplichtige worden aangemerkt. Dat houdt in dat dan in Nederland een aangifte kan worden gedaan met de belastingvoordelen die Nederland kent. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan aftrek van hypotheekrente, maar ook aan het belastingvoordeel uit de loonheffingskorting. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, is men buitenlands belastingplichtig en zijn er veel minder fiscale voordelen.

Grensinfopunten in de buurt