Nieuwe immigratiewet voor kennismigranten in Duitsland

20.12.2023

De nieuwe immigratiewet voor kennismigranten maakt het gemakkelijker om naar Duitsland te emigreren – niet voor iedereen, maar wel voor geschoolde werknemers met een beroepsopleiding en mensen met praktische vakkennis. Omdat de nieuwe wet immigratie regelt – d.w.z. wonen en werken in Duitsland – moeten onderdanen van derde landen die in Nederland of België wonen maar in Duitsland willen werken, er rekening mee houden dat toestemming om in Duitsland te werken vaak gekoppeld is aan verblijf in Duitsland. Er zijn echter relevante wijzigingen voor houders van een Europese blauwe kaart uit andere EU-landen.

“Voor houders van een Europese blauwe kaart die is uitgegeven door een andere EU-lidstaat, wordt korte- en langetermijn mobiliteit naar Duitsland mogelijk gemaakt”, schrijft “Make It in Germany – het Duitse portaal voor vakkrachten uit het buitenland” op hun website. Verder staat er: “Houders van een blauwe kaart uit andere EU-landen mogen maximaal 90 dagen in Duitsland verblijven voor een zakelijke activiteit die direct verband houdt met hun werk. Voor dit korte verblijf is geen visum of werkvergunning van de Bundesagentur für Arbeit nodig. Na een verblijf van minimaal twaalf maanden met een Europese blauwe kaart in een ander EU-land is een langdurige verhuizing naar Duitsland mogelijk zonder visum. Een Duitse Europese blauwe kaart moet worden aangevraagd bij de bevoegde instantie na binnenkomst in het land.” Daarnaast zal gezinshereniging met personen die in het bezit zijn van een Europese blauwe kaart worden vergemakkelijkt. Meer informatie is te vinden op Europese blauwe kaart.

De bepalingen van de nieuwe wet worden geleidelijk van kracht vanaf november 2023. De nieuwe regels voor de Europese blauwe kaart zijn van kracht sinds november 2023. Concreet betekent dit onder andere lagere salarisgrenzen en een grotere groep mensen. Dit betekent meer kansen voor jonge professionals en IT-specialisten.  Daarnaast is de lijst met knelpuntberoepen uitgebreid; een gedetailleerde lijst vind u hier.

De twee centrale rechtsgrondslagen voor verblijfsvergunningen voor geschoolde arbeiders met een beroepsopleiding (Sectie 18a AufenthG) en geschoolde arbeiders met een academische opleiding (Sectie 18b AufenthG) zijn gewijzigd. Meer informatie vind je onder “Visum om te werken voor geschoolde werknemers”. De tewerkstelling van beroepschauffeurs uit derde landen is ook gemakkelijker gemaakt. Meer informatie over de regels voor beroepschauffeurs uit het buitenland vind je onder “Speciale regels voor beroepschauffeurs” en aan de werkgeverskant onder “Beroepschauffeurs uit derde landen”.

Verdere regelgeving over tewerkstelling en erkenning wordt van kracht vanaf maart 2024. Vanaf juni 2024 komt er een nieuwe lijst voor het zoeken naar werk. De regeling voor de Westelijke Balkan wordt ook afgeschaft. Vanaf juni 2024 bedraagt het quotum 50.000 erkenningen per jaar van de Bundesagentur für Arbeit.

Grensinfopunten in de buurt