Oproepcontract in Duitsland zonder vastleggen werkuren

09.11.2023

Bij een oproepcontract in Duitsland, zonder dat het aantal uren is vastgelegd, wordt er van uitgegaan dat de werknemer gemiddeld 20 uur per week werkt.

Bij een uitspraak van de rechter in Duitsland is duidelijk geworden dat bij een oproepcontract er van wordt uitgegaan dat de werknemer gemiddeld 20 uren per week werkt. Dat houdt in dat als een werknemer minder uren wordt opgeroepen, de werkgever toch uit moet gaan van een werkweek van 20 uur (§ 12 Abs. 1 Satz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG). Werkt de werknemer gedurende een langere tijd meer uren, is er geen recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemiddeld gewerkte uren en 20 uur per week. Alleen als minder dan 20 uur gewerkt wordt is er recht op een aanvulling tot 20 uur.

Hiervan kan worden afgeweken als werknemer en werkgever vastleggen dat de gemiddelde arbeidsduur per week hoger of lager is, dan wordt hiervan uitgegaan.

Grensinfopunten in de buurt