Webseminar: Meer mogelijkheden voor grensoverschrijdend thuiswerken

GrensInfoPunten organiseren webinar voor werkgevers en werknemers

Duizenden werknemers die in Nederland wonen, reizen dagelijks op en neer naar Duitsland, terwijl tegelijkertijd veel Duitsers de omgekeerde weg afleggen. In elk geval sinds de coronapandemie is thuiswerken voor veel werknemers de nieuwe standaard geworden. Wettelijke voorschriften als de Europese verordening voor sociale zekerheid zorgen daarbij eigenlijk voor zekerheid, maar werpen bij grensoverschrijdend thuiswerken voor werknemers en werkgevers af en toe obstakels op. Vanaf 1 juli 2023 geldt een speciale regeling voor de bepaling van het land waarin sociale zekerheidspremies moeten worden afgedragen. Wie wanneer van deze extra regeling gebruik kan maken en welke gevolgen dat heeft voor de werknemer, maar ook voor de werkgever, lichten experts in twee webinars toe. De organisatie van de webinars is in handen van de GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duits-Belgische grens. Op dinsdag 20 juni wordt het webinar van 16.30 tot 17.30 uur in het Nederlands gehouden, twee dagen later, op donderdag 22 juni, wordt de uitzonderingsregeling in het Duits belicht.

De momenteel geldende wet- en regelgeving, die het thuiswerken in het Europese buitenland regelt, wordt met ingang van 1 juli 2023 uitgebreid. EU-staten als Nederland, Duitsland en België die aan deze extra regeling deelnemen, maken het grensarbeiders op verzoek mogelijk om meer thuis te gaan werken zonder dat dit een verandering in de sociale zekerheid tot gevolg heeft. Momenteel is het werknemers wettelijk toegestaan om minder dan 25 procent van hun werktijd thuis te werken in een ander land zonder dat dit effect heeft op het land waarvoor de socialezekerheidsplicht geldt. Vanaf halverwege dit jaar wordt dit aandeel onder bepaalde voorwaarden verdubbeld tot minder dan 50 procent.

Tot dusverre gold de volgende regeling: werkt een werknemer die in een ander land een dienstverband heeft (bijv. Duitsland) 25 procent of meer van zijn werktijd thuis (bijv. Nederland), dan gelden de Nederlandse voorschriften op het gebied van sociale zekerheid. Dat betekent dat de werkgever de sociale verzekeringspremies in het woonland van zijn werknemer moet afdragen.

Let op: nieuwe uitzonderingsregeling betreft alleen telewerken

Bij de nieuwe voorschriften moet rekening gehouden worden met een aantal bijzonderheden. Zo omvat de nieuwe regeling alleen werktijd die onder het begrip ‘telewerk’ valt. Dat betekent dat de werkzaamheden via een internetverbinding plaatsvinden. “Daarbij kan het gaan om het klassieke thuiswerken, maar ook om mobiel werken ergens in het woonland. Bevindt men zich daarbij echter regelmatig in een derde land, dan geldt de bepaling niet meer”, vertelt Denise Leenders, adviseur bij het GrensInfoPunt. “Binnen de regeling mag je bijvoorbeeld ook geen klanten in het woonland bezoeken.”

Met welke andere regels en bijzonderheden er rekening moet worden gehouden, lichten medewerkers van de GrensInfoPunten uitgebreid in een Nederlands- en een Duitstalig webinar toe. Daarbij draait het onder andere om praktische vragen als het aanvragen van de uitzonderingsregeling. Het webinar is overigens niet alleen voor werknemers interessant: ook vanuit het perspectief van de werkgevers worden vragen toegelicht en beantwoord.

Op dinsdag 20 juni wordt van 16.30 tot 17.30 uur het Nederlandstalige webinar gehouden. Twee dagen later staat op hetzelfde tijdstip het Duitstalige webinar op de agenda.

Aanmelding

Wie aan een webinar wil deelnemen, kan zich tot de dag van tevoren aanmelden: voor de Nederlandse versie op www.grenzinfo.eu/webinar-rahmenvereinbarung-nl, voor de Duitse variant op www.grenzinfo.eu/webinar-rahmenvereinbarung-deutsch.

Verdere data voor dit evenement