Thuiswerkende grensarbeiders en vaste inrichting

20.12.2023

Mede naar aanleiding van een publicatie in De Limburger (d.d. 12 en 13 december 2023) ontstond er verwarring bij grensarbeiders over fiscale afspraken voor werknemers over thuiswerken.

Per 1 juli van dit jaar is voor thuiswerkende grensarbeiders met betrekking tot sociale zekerheid al geregeld dat ze tot 50 % kunnen thuiswerken, terwijl ze sociaal verzekerd kunnen blijven in hun werkland.
In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er nog geen fiscale afspraken voor grensarbeiders over thuiswerken. Deze grensarbeiders zijn bij thuiswerken nog steeds verplicht om over hun thuiswerkdagen belasting in hun woonland te betalen.

De berichtgeving over fiscale afspraken, die onder andere in de Limburger is verschenen, heeft betrekking op de “vaste inrichting” tussen Nederland en België. De overeenkomst is bedoeld om werkgevers in Nederland en België duidelijkheid te verschaffen over welke elementen met name van belang zijn bij de beoordeling of werknemers die thuiswerken in hun woonland een vaste inrichting vormen in de zin van artikel 5 van de overeenkomst. In de praktijk kan worden aangenomen dat de thuiswerkplek van een werknemer (woonachtig in een verdragsluitende staat) in ieder geval geen vaste inrichting vormt voor zijn werkgever (een vennootschap van de andere verdragsluitende staat) als de werknemer 50% of minder van zijn arbeidstijd voor de betreffende werkgever thuis werkt gedurende een periode van 12 maanden die begint of eindigt in het betreffende belastingjaar.

Een regeling met betrekking tot de inkomstenbelasting van werknemers is in deze context echter nog niet goedgekeurd.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33856.pdf

Grensinfopunten in de buurt