Toeslag op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de Deutsche Rentenversicherung

03.06.2024

De Duitse Bondsraad heeft op 17 mei besloten dan arbeidsongeschikten, waarvan de uitkering (Erwerbsminderungsrente) is ingegaan in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2018 een toeslag gaan ontvangen op hun uitkering. Deze verhoging van de uitkering werkt door op het nabestaandenpensioen (Hinterbliebenenrente) of het ouderdomspensioen (Altersrente) dat volgt op de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De toeslag wordt alleen uitgekeerd aan gepensioneerden, nabestaanden en arbeidsongeschikten die op 30 juni 2024 recht hadden op een dergelijke uitkering en waarvan de uitkering na 1 juli 2024 tot uitbetaling komt.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (Erwerbsminderungsrente). Uitkeringen die zijn ingegaan in de periode van januari 2001 tot en met juni 2014 worden met 7,5% verhoogd. Uitkeringen die zijn ingegaan in de periode van juli 2014 tot en met december 2018 worden met 4,5%.

De toeslag zal na december 2025 samen met de uitkering worden uitbetaald, tot die tijd ontvangen de uitkeringsgerechtigden deze toeslag als een aparte maandelijkse betaling.

De toeslag hoeft niet te worden aangevraagd, deze wordt automatisch toegekend aan uitkeringsgerechtigden die er aanspraak op maken. Wie hiervoor in aanmerking komt, zal in juli 2024 een beslissing ontvangen.

Meer informatie vindt u op de website van de Deutsche Rentenversicherung.

Grensinfopunten in de buurt