Uitzonderingsregels homeoffice belastingen en sociale zekerheid mogelijk verlengd

02.12.2021

U werkt voor uw buitenlandse werkgever thuis in verband met de coronamaatregelen?

Sociale zekerheid

Tijdens de coronapandemie zijn uitzonderingsregels opgesteld door de Administratieve Commissie van de EU om te voorkomen dat u of uw werkgever ineens met andere regels voor sociale zekerheid en belastingen worden geconfronteerd. Voor de sociale zekerheid wordt ervan uitgegaan dat u onder dat stelsel valt, waar u onder zou vallen als de pandemie er niet zou zijn. Met andere woorden: werkt u thuis vanwege de coronamaatregelen en was u die tijd normaal gesproken op kantoor in het andere land geweest, dan wordt er gedaan alsof u die tijd op kantoor gewerkt hebt. De uitzonderingsregeling in de sociale zekerheid leidt er voor de meeste mensen toe dat er geen verandering plaatsvindt voor de toepasselijke wetgeving. De regeling geldt naar huidige stand van zaken tot 1 januari 2022.

De Administratieve Commissie van de EU komt op 16 en 17 december bij elkaar en verlenging van deze regeling staat op de agenda. De verwachting is dat de regeling wordt verlengd.

Belastingen

Deze regeling geldt niet voor de loonbelasting, hiervoor is niet de EU verantwoordelijk, maar hebben de verschillende landen onderling verdragen gesloten. Nederland, Duitsland en Belgiƫ hebben onderling afgesproken dat ook voor de belastingen de uitzonderingsregel kan worden toegepast. Daardoor kan het loon worden belast in het werkland in plaats van het woonland waar daadwerkelijk wordt gewerkt. De werknemer heeft echter een keuzerecht. Mocht het voor de werknemer voordeliger zijn, dan kan de belasting worden afgedragen naar hoe daadwerkelijk wordt gewerkt. Dat houdt in dat de belastingen in het ene land moet worden teruggevraagd en in het andere land moet worden afgedragen. Deze regeling geldt ook tot 1 januari 2022.

De Nederlandse overheid heeft aangegeven in overleg te treden met de overheden in Duitsland en Belgiƫ om ook deze regeling te verlengen na 1 januari 2022.

Grensinfopunten in de buurt