Update: Uitzonderingsregels homeoffice belastingen en sociale zekerheid worden verlengd

17.12.2021

U werkt voor uw buitenlandse werkgever thuis in verband met de coronamaatregelen?

Sociale zekerheid

Tijdens de coronapandemie zijn uitzonderingsregels opgesteld door de Administratieve Commissie van de EU om te voorkomen dat u of uw werkgever ineens met andere regels voor sociale zekerheid en belastingen worden geconfronteerd. Voor de sociale zekerheid wordt ervan uitgegaan dat u onder dat stelsel valt, waar u onder zou vallen als de pandemie er niet zou zijn. Met andere woorden: werkt u thuis vanwege de coronamaatregelen en was u die tijd normaal gesproken op kantoor in het andere land geweest, dan wordt er gedaan alsof u die tijd op kantoor gewerkt hebt. De uitzonderingsregeling in de sociale zekerheid leidt er voor de meeste mensen toe dat er geen verandering plaatsvindt voor de toepasselijke wetgeving.

De uitzonderingsregels sociale zekerheid zijn nu verlengd tot en met 30 juni 2022.

 

Belastingen

Bovenstaande regeling geldt niet voor de loonbelasting, hiervoor is niet de EU verantwoordelijk, maar hebben de verschillende landen onderling verdragen gesloten. Nederland, Duitsland en Belgiƫ hebben onderling afgesproken dat ook voor de belastingen de uitzonderingsregel kan worden toegepast. Daardoor kan het loon worden belast in het werkland in plaats van het woonland waar daadwerkelijk wordt gewerkt. De werknemer heeft echter een keuzerecht. Mocht het voor de werknemer voordeliger zijn, dan kan de belasting worden afgedragen naar hoe daadwerkelijk wordt gewerkt. Dat houdt in dat de belastingen in het ene land moet worden teruggevraagd en in het andere land moet worden afgedragen.

Nederland heeft de overeenkomsten met Belgiƫ en Duitsland over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen al verlengd tot 1 april 2022.

De verlenging van de uitzonderingsregels staan vermeldt in de Regeringsbrief Toekomstvisie op de effecten voor grensarbeiders van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Grensinfopunten in de buurt