Verhoging uitkering Duitse Rente per 1 juli 2024

27.03.2024

In verband met de gestegen lonen in Duitsland wordt de Duitse Rente per 1 juli 2024 verhoogd. Hierdoor stijgt de Rentenwert van € 37,60 naar € 39,32. Dit is een verhoging van 4,57%.

De hoogte van de Duitse Rente wordt bepaald door het aantal Rentenpunkten te vermenigvuldigen met de Rentenwert. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidspensioenen moet dit nog worden vermenigvuldigt met de factor 0,5.

Het aantal Rentenpunkten vindt u terug in overzichten die u krijgt van de Deutsche Rentenversicherung. Het aantal Rentenpunkten blijft gelijk als u al met pensioen bent.

Grensinfopunten in de buurt