Verlaging urennorm van NL studiefinanciering voor EU-studenten

09.01.2024

Wanneer studenten uit een EU+ lidstaat (EU, EER of Zwitserland) in Nederland studeren, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden recht hebben op studiefinanciering van DUO. Om voor de studiefinanciering in aanmerking te komen moeten de studenten, of hun ouders of partner, in Nederland werken. Eerst was dat 56 uur per maand, maar per 1 september 2023 is die urennorm verlaagd naar 32 uur per maand. Werkt men minder dan 32 uur per maand in Nederland, dan bestaat er in principe geen recht op studiefinanciering. Echter kan de student toch nog in aanmerking komen voor studiefinanciering wanneer die gedurende 6 maanden of meer voor minimaal 24 uur per maand in Nederland werkt.

Meer informatie over de voorwaarden voor studiefinanciering is terug te vinden via de website van DUO: https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/voorwaarden.jsp.

Grensinfopunten in de buurt