Webinar voor Nederlandse werkgevers met personeel in en uit Duitsland

13.10.2021

“Een kwestie van goede afspraken”

In de grensregio zijn diverse Nederlandse bedrijven te vinden met werknemers die woonachtig zijn in Duitsland. Maar wat heeft het precies voor gevolgen als deze werknemers niet alleen in Nederland maar (ook) in Duitsland werken? Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer als vertegenwoordiger voor een Nederlands bedrijf werkt en in Duitsland producten of diensten verkoopt. Hetzelfde geldt voor een administratief medewerker die twee dagen per week thuiswerkt. Waar moeten werkgevers dan allemaal aan denken? Bijvoorbeeld op het gebied van sociale zekerheid en belastingen?

De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren hierover op donderdag 4 november van 15.30 tot 16.30 uur een webinar.
Het webinar vindt in het Nederlands plaats. Deelname is gratis.

Nederlandse werkgevers kunnen tijdens het webinar op een snelle en efficiënte manier informatie inwinnen over de gevolgen van personeel uit Duitsland dat regelmatig in Duitsland werkt. Ze hebben tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, die experts van de GrensInfoPunten direct zullen beantwoorden.

Gevolgen voor werkgever

Wat is nu precies het probleem? Omdat de werknemer in Duitsland woont en er ook regelmatig werkt, kan het zomaar zijn dat deze werknemer onder de Duitse sociale zekerheid komt te vallen – ook al is het bedrijf van zijn werkgever gevestigd in Nederland. Ook is de kans groot dat de werknemer in Nederland én in Duitsland belasting over zijn inkomen moet afdragen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de juiste inhoudingen op het loon en de afdracht van de premies. Tijdens het webinar gaan we in op de zaken waar de werkgever rekening mee moet houden. Welke premies moeten waar worden afgedragen? Heb ik meer of minder personeelskosten? Moet ik een nieuw arbeidscontract aanbieden? En hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht bij ziekte?

Wat betreft de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving en belastingplicht wordt er dit jaar in verband met de coronacrisis nog een uitzondering gemaakt. De kans is groot dat deze uitzonderingspositie vanaf januari 2022 vervalt – en dan is het van groot belang dat werkgevers en werknemers goede afspraken met elkaar maken.

Ook webinar voor Duitse werkgevers

Op woensdag 17 november organiseren de GrensInfoPunten een webinar waarin de omgekeerde situatie behandeld wordt: Duitse werkgevers die personeel uit Nederland in dienst hebben, dat regelmatig in Nederland werkzaam is. Dit webinar zal in het Duits zijn en duurt van 15.30 tot 16.30 uur.

Aanmelden

Wie deel wil nemen aan het webinar, kan zich tot en met 3 november aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu

Grensinfopunten in de buurt