Woonlandfactor 2024

15.11.2023

Wie in België of Duitsland woont en via het CAK bijdragen verschuldigd is voor de ziektekostenverzekering en langdurige zorg, hebben te maken met een woonlandfactor. De woonlandfactor bepaalt welk bedrag aan premies aan het CAK moet worden afgedragen. De woonlandfactor is de verhouding tussen het zorgpakket en de kosten in het woonland en Nederland.

De premie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, evenals de woonlandfactor. Hoe hoog de premies in Nederland worden is nog niet bekend, de woonlandfactor voor 2024 is inmiddels bekend.

  2023 2024
Woonlandfactor België: 0,7484 0,7663
Woonlandfactor Duitsland: 0,8814 0,9485

De verdragsverzekerde betaalt de gemiddelde nominale bijdrage in Nederland x de woonlandfactor. Woont u in Duitsland, dan is de nominale verdragsbijdrage over 2023 maandelijks €138,08 x 0,8814 = €121,70. Over 2024 zal de gemiddelde nominale premie waarschijnlijk rond €149,30 zijn. De verdragsbijdrage wordt dan maandelijks ongeveer €141,61. Voor België zal de verdragsbijdrage dan ongeveer €114,41 bedragen.

Als er inkomsten zijn, wordt deze factor ook meegenomen voor de inkomensafhankelijke bijdragen voor de WLZ en ZVW.

De definitieve bedragen en meer uitleg over de woonlandfactor kunt u te zijner tijd terugvinden op de webiste van het CAK.

Grensinfopunten in de buurt