GrensInfoPunten bezegelen intensieve samenwerking

Als grenspendelaar of bedrijf met werknemers van de andere kant van de grens kunnen vragen optreden, die ervaring en kennis nodig hebben. GrensInfoPunten (GIP) zijn centrale punten langs de grens die advies geven bij vragen over belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het van groot belang is deze punten aan te bieden en hebben tot het besef en de wens geleid, een stabielere en gestructureerde service aan te willen bieden.

De steeds sterker groeiende samenwerking tussen de GrensInfoPunten aan de Nederlands-Duitse grens heeft tot het “Samenwerkingsplan 2020” geleid, wat op 9 mei tijdens de Grenslandconferentie te Venlo door de betrokken partijen werd ondertekend. De GIPs van de Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord en Aken-Eurode hebben in dit samenwerkingsplan de ontwikkelingspunten en concrete doelen voor de toekomst tot 2020 en verder opgenomen. Hierin ligt vooral de focus op een dienstverlening met een hoge kwaliteit, die wordt aangeboden door experts op dit gebied.

Zo komt er meer eenheid in de verscheidenheid. Nadat er in de afgelopen jaren aan een gezamenlijk logo en een website gewerkt is, is het gelukt de naam GrensInfoPunt sterker te positioneren. In de toekomst zal het serviceaanbod nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Een intensieve monitoring over de resultaten en klanttevredenheid is hier een belangrijk onderdeel van.

Bovendien wordt de kennis van de medewerkers gewaarborgd door trainingen en scholingen die niet enkel voor nieuwe collega’s geldt, maar er ook toe dienen dat ervaren collega’s up-to-date blijven. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, de provincie Limburg en het bondsland Noordrijn Westfalen hebben voor de voorzetting van deze service 75% van de financiering toegezegd. De leden van de verschillende euregio’s langs de grens dragen de resterende 25% bij.

Deze doelstellingen samen met dit toekomstperspectief op de lange termijn leiden tot een verdere professionalisering van de GrensInfoPunten en een goede basis voor een duurzame service, die de inwoners van de grensregio aangeboden wordt.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder