Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rhein-Waal

Het GrensInfoPunt Rijn-Waal (GIP ERW) is een project van de Euregio Rijn-Waal (ERW) in Kleve en is daar ook gevestigd. Het is een van de zes grensinformatiepunten in het Nederlands-Duits-Belgische grensgebied. Hoofdtaak is het adviseren, informeren en ondersteunen van burgers en ondernemers op het gebied van wonen, studeren en werken aan de andere kant van de grens. Het GIP-RW wordt mogelijk gemaakt door het Europese subsidieprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland en een aantal co-financierende organisaties, waarbij de ERW leadpartner in het project is. Het geografische werkgebied is de regio van de Euregio Rijn-Waal.

Platform Arbeit/dsmarkt ERW

De startbijeenkomst op 24 januari 2019 in Burgers’ Zoo in Arnhem was drukbezocht.

In 2018 is er in opdracht van de ERW een onderzoek en analyse van de euregionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt uitgevoerd en een basis gecreëerd voor het grensoverschrijdende arbeidsmarktplatform. Op 24 januari 2019 heeft er een succesvolle startconferentie plaatsgevonden, waarbij met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, alsook met organisaties voor arbeidsbemiddeling, overheden en onderwijsorganisaties van zowel Duitse alsook Nederlandse zijde het startschot gegeven is voor het arbeidsmarktplatform. Daar moeten ook tekortkomingen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt aan het licht worden gebracht, oorzaken worden vastgesteld en gezamenlijke oplossingen worden gevonden. Met ideeën en acties moet de grensoverschrijdende arbeidsmarkt onbureaucratisch worden gestimuleerd. Daaruit kunnen onder meer ook voortdurend nieuwe thema’s en taken voor het GIP RW voortkomen. 

Doelstellingen van het platform Arbeit/dsmarkt ERW

  • Ontwikkelen van een onbureaucratische, open en transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt
  • Promoten van één arbeidsmarkt in de ERW onder werkgevers en werknemers uit de regio
  • Korte-termijn perspectief (actiegericht) : welke mensen krijgen we snel grensoverschrijdend aan het werk om actuele knelpunten van de sectoren op te lossen?
  • Lange-termijn perspectief: hoe kunnen we structureel samenwerken om de knelpunten van morgen & overmorgen op te lossen. Hierbij is het nodig om ook aandacht te hebben voor mensen in opleiding die op een later moment in het buurland kunnen gaan werken
  • Structurele en resultaatgerichte samenwerking omtrent arbeidsthema’s zoals bijvoorbeeld een beter gerichte en langdurige grensoverschrijdende bemiddeling

Werkwijze arbeidsmarktplatform

Na  de formele start van het arbeidsmarktplatform zullen de kernpartners periodiek bijeenkomen. Op basis van de workshops die in 2018 uitgevoerd zijn met verschillende stakeholders alsook de workshops gehouden tijdens het startevent zijn een aantal actiedomeinen en randvoorwaarden naar voren gekomen die vanuit het arbeidsmarktplatform uitgewerkt en opgepakt zullen gaan worden.

Hiertoe zullen er door het arbeidsmarktplatform een aantal werkgroepen gevormd worden die actieplannen zullen opstellen met bijbehorende te bereiken doelstellingen en tijdsplanning. Deze werkgroepen worden ondersteund door de ERW en een externe consultant.