Duits ‘Kindergeld’: een pluspunt voor Nederlandse grensgangers

Zowel in Nederland als in Duitsland betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Wanneer je in Nederland woont, en in Duitsland werkt, heeft dit gevolgen voor de kinderbijslag. Onder bepaalde omstandigheden ontvangen gezinnen namelijk gezinsbijslagen uit beide landen, bijvoorbeeld als de ene ouder in Nederland en de andere in Duitsland werkt.

In dit geval is het echter niet zo dat men dubbele kinderbijslag ontvangt. De kinderbijslagorganisaties in beide landen passen namelijk speciale Europese voorrangsregels toe. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Familienkasse, in Duitsland aangesloten bij de Bundesagentur für Arbeit, beoordelen in een eerste stap of de werknemer gezinsbijslagen kan krijgen. Daarna beslissen zij op basis van Europese regels welk land bij voorrang betaalt. Is de bijdrage uit het voorrangsland lager dan de gezinsbijslagen uit het andere land, dan betaalt het andere land een aanvulling.

Hoogte van de kinderbijslag
In Duitsland krijgt men kinderbijslag voor kinderen jonger dan 18 jaar. Voor kinderen van 18 tot 25 jaar krijgt men alleen kinderbijslag als het kind:

  • op school zit of beroepsonderwijs volgt,
  • een vrijwillig sociaal of ecologisch jaar doet, of
  • werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (alleen voor kinderen tot 21 jaar).
  • gehandicapt is en niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, levenslang

Voor de eerste twee kinderen is de Duitse kinderbijslag €194,00 per maand per kind. Voor het derde kind is dat €200,00 per maand. Vanaf het vierde kind is dat €225,00 per maand.

Nederland betaalt per kwartaal een bedrag van € 202,32 per kind van 0 tot en met 5 jaar. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is dit € 245,57 en voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar loopt dit bedrag op tot € 288,90.

Aanvulling uit het buurland
Wanneer iemand werkt in een land dat een hoger bedrag kan toekennen dan het woonland van de kinderen, dan ontvangt diegene vanuit het werkland het verschil tussen de twee bedragen. In dit geval is dat dus €126,56 per maand per kind in de leeftijd tot en met vijf jaar.

Het GrensInfoPunt Rijn-Waal helpt grensgangers met vragen over kinderbijslag en Kindergeld graag verder, bijvoorbeeld tijdens het eerstvolgende grote inloopspreekuur op 30 oktober aanstaande.