Grensoverschrijdende arbeidsmarkt weer een stap dichterbij

Opstaan, ontbijten en hup, de auto in, op weg naar het werk. Steeds meer Nederlanders steken hierbij de grens met onze oosterburen over – zij werken voor een Duits bedrijf. Regelmatig hebben zij te maken met obstakels die het werken over de grens in sommige gevallen ingewikkeld maken. Het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal riep daarom het grensoverschrijdende Platform Arbeit/dsmarkt Rhein-Waal in het leven. Doel is om de belemmeringen op het gebied van grensoverschrijdend werken zo veel mogelijk uit de weg te ruimen, zodat er een grensoverschrijdende arbeidsmarkt ontstaat.

Nederlandse en Duitse werkgeversorganisaties, organisaties voor arbeidsbemiddeling, overheden en onderwijsorganisaties zullen daarom binnenkort een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaren ze zich bereid tot een duurzame samenwerking binnen het Platform Arbeit/dsmarkt Rhein-Waal. Op woensdag 20 maart kwamen alle Nederlandse en Duitse partijen bij elkaar bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve om de inhoud van de intentieverklaring te bespreken. Ook werd gesproken over de concrete aanpak van het Platform Arbeit/dsmarkt Rhein-Waal.

Werkgroepen

In navolging van de startbijeenkomst, die op 24 januari in Burgers’ Zoo plaatsvond, zullen er werkgroepen gevormd worden op de actieterreinen ‘Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling’, ‘Onderwijs’ en ‘Informatievoorziening, Marketing en PR’. In de werkgroepen zullen diverse experts plaatsnemen. Met hun ervaring en expertise kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan het concretiseren van het Platform Arbeit/dsmarkt Rhein-Waal. Op basis van een aantal strategische doelstellingen zullen zij specifieke actielijnen uitwerken – met als doel om uiteindelijk een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te creëren.