Grenspendelaars: Werken en studeren in een ander EU-land

In een nieuw onderzoeksrapport heeft Eurostat de mobiliteit van Europeanen in 2018 kaart gebracht. In het rapport wordt de mobiliteit van EU-bewoners aan de hand van vier onderwerpen beschreven. In het hoofdstuk over studeren en werken in het buitenland komen grenspendelaars aan bod. Hieruit komt naar voren dat er 39.500 Duitsers zijn die naar Nederland pendelen voor hun werk en 16.200 Nederlanders die voor hun werk naar Duitsland op en neer reizen.

Grenspendelaars

Uit het onderzoek blijkt dat 0.6% van de Europeanen op en neer reist tussen hun woonplaats in een EU-land en het werk in een andere EU-lidstaat. Veel van deze grenspendelaars zijn Poolse mannen die in de bouwsector in Duitsland, Frankrijk of Luxemburg werken. Daarnaast zijn er veel Fransen die in de productie in Belgiƫ werken en veel Slowaken die in de Oostenrijkse gezondheidszorg werkzaam zijn.

Werken in het buitenland

Volgens Eurostat werkt 8.3% van de Europese beroepsbevolking (500 miljoen mensen) in een ander EU-land dan het land van herkomst. In Luxemburg werken de meeste mensen die een andere nationaliteit hebben. 77% van de EU-inwoners die niet in het land van herkomst wonen, heeft een baan. Onder EU-inwoners die wel in het land van herkomst wonen, bedraagt de arbeidsparticipatie 74%. Van de EU-inwoners die niet oorspronkelijk uit Europa komen is 59% werkzaam. Duitsland en Nederland staan in de top vier op het gebied van werkgelegenheid. In Zweden is de werkgelegenheid het hoogst en in Griekenland het laagst. Er zijn 16.200 Nederlanders die in Nederland wonen en In Duitsland werken, en 39.500 Duitsers steken de grens naar Nederland over voor hun werk.

Studeren in het buitenland

8.1% van de studenten in de EU volgt een vervolgopleiding in een ander land dan het land van herkomst. Dat is een toename van 22% ten opzichte van 2013. Bovendien maken bijna 200.000 studenten per jaar gebruik van het Erasmus+-programma. Dat is een uitwisselingsprogramma van Europese Unie (EU) dat studenten de mogelijkheid biedt om aan een andere universiteit binnen de EU te studeren. In 2018 was Spanje het populairste onder bachelorstudenten. Duitsland en Nederland stonden in de top vijf.