Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting: hoe zit dat nu precies?

Gelijke inkomstenbelasting voor grensgangers, dat is de basisgedachte achter het Nederlands-Duitse belastingverdrag, dat op 1 januari 2016 in werking getreden. In het kader daarvan past Nederland voor hun inwoners de compensatieregeling toe.  De bedoeling van de compensatieregeling is dat werknemers die in Duitsland werken evenveel inkomstenbelasting betalen als de buurman die in Nederland werkt. Het bedrag dat de grenspendelaar meer zou betalen in Duitsland, wordt gecompenseerd door Nederland.

Het doel van deze regeling is gelijkheid creëren tussen werknemers in beide landen door het direct verzilveren van aftrekposten. De regeling geldt alleen voor werknemers, niet voor ondernemers en gepensioneerden. Gekeken wordt naar de hoeveelheid belasting die de “buurman” van deze werknemer zou moeten betalen in Nederland. Indien de werknemer die enkel Duits loon ontvangt, meer belasting zou moeten betalen dan de buurman in dezelfde situatie in Nederland, heeft de werknemer die in Duitsland werkt recht op compensatie. Om deze compensatie te berekenen, moet eerst het Duitse loon worden omgerekend naar Nederlandse maatstaven. Op de website van de Belastingdienst (compensatieregeling Duitsland) is hiervoor een handig omrekenformulier te vinden. Vervolgens kan met behulp van het omgerekende salaris het eventuele compensatiebedrag worden berekend.

Ook het GrensInfoPunt Rijn-Waal helpt grensgangers met vragen over dit verdrag graag verder, bijvoorbeeld tijdens het eerstvolgende grote inloopspreekuur op 30 oktober aanstaande.