Wie kan er terecht bij het GrensInfoPunt van ABVV?

Het ABVV is een Belgische vakbond. Alle werknemers, gepensioneerden en werkzoekenden kunnen informatie over werken over de grens inwinnen bij ABVV.

Voor welke kosteloze info kunt u bij het ABVV terecht?

Als u als grensarbeider aan de slag bent of wilt werken dan geeft het ABVV gratis advies en informatie bij vragen over sociale zekerheid (ziekte, werkloosheid, kinderbijslag) en fiscaliteit (waar betaal ik belastingen?).  U kunt er ook terecht met uw vragen over de arbeids- en loonsvoorwaarden bij werken over de grens.  Wilt u advies bij het zoeken naar werk over de grens dan kunnen de loopbaanconsulenten u hierbij helpen.

Wilt u hulp bij het invullen van uw Nederlandse of Belgische belastingaangifte of wilt u bezwaar indienen tegen uw belastingsaanslag, dan kunt u hiervoor bij ons terecht.  Ook bij de behandeling van uw pensioendossier of de re-integratieprocedure helpen wij u verder.  In deze gevallen vragen wij wel dat u lid wordt van het ABVV.

Als lid van het ABVV heeft u bovendien recht op gratis rechtsbijstand.  Dit betekent dat wij bij een conflict met de mutualiteit, de RVA of zelfs bij contractuele geschillen uw dossier behandelen voor de Belgische arbeidsrechtbank. Via onze samenwerking met de Nederlandse vakbond FNV kunnen we ook zorgen voor bemiddeling bij problemen met je Nederlandse werkgever.  Het FNV kan ook optreden voor de kantonrechter.

Contact

Heeft u een vraag?  Stuur dan een e-mail of maak een afspraak:

ABVV Turnhout

Grote Markt 48

2300 Turnhout

014/40.03.11

abvvmechelenkempen@abvv.be