Wie kan bij de GrensInfoPunten van FNV terecht?

De GrensInfoPunten van de Nederlandse vakbond FNV richten zich op werknemers, zelfstandigen zonder personeel, werkzoekenden en gepensioneerden die wonen in Nederland of België en werken of een uitkering krijgen in het buurland.

Voor welke kosteloze info kunt u bij FNV GrensInfoPunten terecht?

Als u als grensarbeider aan de slag bent of wilt gaan, geeft de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) u advies en informatie bij vragen over sociale zekerheid (ziekte, werkloosheid, kinderbijslag), belastingen en arbeidsvoorwaarden bij werken over de grens. Een groot deel van de basisinformatie kunnen de GrensInformatiePunten van FNV u kosteloos verstrekken.

Extra dienstverlening voor grensarbeiders

FNV heeft bovenop de kosteloze basisinformatie ook extra dienstverlening in huis. Wilt u hulp bij het invullen van uw Nederlandse of Belgische belastingaangifte of wilt u een bezwaar indienen tegen uw belastingaanslag, dan kunt u hiervoor bij ons terecht. Ook bij de behandeling van uw pensioendossier of de re-integratieprocedure kan de FNV u helpen. Wilt u advies bij het zoeken naar werk over de grens, dan kan FNV Loopbaan u hierbij helpen. In deze gevallen vragen wij wel dat u lid bent (wordt) van FNV.

Als lid van FNV heeft u bovendien kosteloos recht op rechtsbijstand. Dit betekent dat wij bij een conflict met de werkgever of geschillen met uitvoerders sociale zekerheid of belastingdienst uw dossier behandelen voor de rechtbank. De FNV heeft samenwerkingsafspraken met vakbonden over de grens zodat ook over de grens deskundige hulp gegarandeerd is.

Contact

GIP FNV Roosendaal

Laan van België 31
4701 CH Roosendaal
Maak online een afspraak of bel  +3188 -368 0 368

Spreekuurlocatie FNV Breda

Ontmoetingscentrum De Vlieren
Monseigneur Nolensplein 1
4812 JC Breda

Vrij inloopspreekuur op Maandag en woensdagavond van 19.00-  21.00 uur en op Woensdagmiddag van 13.00-16.00
Of op afspraak via FNV Online:
Maak online een afspraak