Aanvragen A1-verklaring op tijd indienen

17.05.2024

Werkgevers die iemand in dienst hebben die in het buitenland woont en voor deze werkgever thuiswerkt, moeten een A1 verklaring aanvragen. Dit is een aanvraag op basis van de telewerk-kaderovereenkomst die op 1 juli 2023 is ingegaan.

Als de aanvraag vóór 1 juli 2024 wordt gedaan, kan dit met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 juli 2023 ingaan. Als de aanvraag later wordt gedaan, kan de A1-verklaring met maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht ingaan.

Omdat de SVB in Nederland een grote toeloop verwacht van aanvragen door Nederlandse werkgevers, is het voor deze werkgevers ook mogelijk een zogenaamde bulkaanvraag te doen. Zij kunnen dan voor al hun werknemers in 1 x alle aanvragen indienen. De bulkaanvraag kan gedaan worden door het invullen van een spreadsheet (bijvoorbeeld in een Excelbestand) en vervolgens het invullen van het aanvraagformulier dat op de website van de SVB staat.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse SVB: https://www.svb.nl/nl/id/u-werkt-in-meerdere-landen/uitzondering-op-de-europese-aanwijsregels-aanvragen-voor-bedrijven

Algemene informatie over de raamovereenkomst vindt u ook bij de Duitse DVKA: https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/telearbeit/telearbeit_1.html

Grensinfopunten in de buurt