Belangrijke wijziging belastingen WIA uitkeringen in Duitsland

25.10.2022

Woont u in Duitsland en u ontvangt een WIA- of WAO-uitkering of een WAZ-uitkering van UWV? Dan moet u er rekening mee houden dat deze uitkering vanaf 1 januari 2023 in Nederland wordt belast, ongeacht de hoogte van de uitkering.

Tot 2023 gold voor deze uitkeringen dat deze in Nederland worden belast als het totaal aan uitkeringen en pensioenen uit Nederland hoger is als € 15.000,- bruto per jaar. Is de uitkering lager dan € 15.000,- bruto per jaar, dan wordt deze uitkering in Duitsland belast en wordt in Nederland geen loonbelasting ingehouden. Deze inkomensgrens wordt per 1 januari 2023 losgelaten, waardoor vanaf deze datum WIA- en WAO-uitkeringen altijd in Nederland worden belast.

Als u vrijstelling loonbelasting en premies volksverzekeringen hebt gekregen van de Nederlandse belastingdienst, dan wordt deze vrijstelling met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken. Wordt in januari op uw uitkering geen belasting ingehouden? Neem dan contact op met de Belastingdienst Buitenland in Heerlen, telefoonnummer 0031 55 5385385.

Deze wijziging is het gevolg van een aanpassing van het belastingverdrag Nederland Duitsland. De inkomensgrens van € 15.000,- geldt alleen nog voor ouderdomsuitkeringen en ouderdomspensioenen.

Grensinfopunten in de buurt