Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud

Publiekrechtelijk openbaar lichaam de euregio rijn-maas-noord
Maike Hajjoubi, directeur
Konrad-Zuse-Ring 6
D-41179 Mönchengladbach
+49 (0) 2161-6985-500
+49 (0) 2161-6985-555 (Fax)
info@euregio-rmn.de

Disclaimer

Uitsluiting van de verantwoordelijkheid
De euregio rijn-maas-noord kan principieel op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gemaakt voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Bovendien blijft aansprakelijkheid beperkt tot schade die aantoonbaar veroorzaakt wordt door opzet of schuldige nalatigheid van de de euregio rijn-maas-noord rijn-maas-noord of haar medewerkers of haar dienstverleners.

Het gehele aanbod in het kader van de de euregio rijn-maas-noord rijn-maas-noord is vrijblijvend en niet bindend. De de euregio rijn-maas-noord rijn-maas-noord behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, te allen tijde pagina’s of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging of vermelding te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen. De gepubliceerde links worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerechercheerd en samengesteld. De redactie heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de doorgelinkte pagina’s. De redactie is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de doorgelinkte pagina’s en deze verwoorden niet haar standpunt. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie, evenals voor schade die ontstaat door gebruik of niet gebruik van de informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd verantwoordelijk. De aansprakelijkheid van diegene die slechts d.m.v. een link verwijst naar de publicatie, is uitgesloten. De redactie is slechts dan verantwoordelijk voor externe verwijzingen, wanneer deze daarvan bewust kennis heeft, d.w.z. ook van een eventuele onwettige c.q. strafbare inhoud, en het technisch mogelijk is en in redelijkheid gevergd kan worden het gebruik daarvan te voorkomen. De de euregio rijn-maas-noord rijn-maas-noord volgt in dit opzicht het vonnis van het OLG Schleswig v. 19 december 2000 (Az.:6 U 51/00).

Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie, en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit gebruik of niet gebruik van op dergelijke wijze aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van gene zijde aansprakelijk. Aanspraak op schadevergoeding die resulteert uit tekortkomingen bij de bereikbaarheid van de pagina, is beperkt tot schuldige nalatigheid of opzet. In het bijzonder onderhoudswerkzaamheden of het uitvallen buiten de invloedssfeer van de aanbieder geven geen aanspraak op schadevergoeding. Voorts is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot te voorziene schade.

De de euregio rijn-maas-noord rijn-maas-noord en de exploitanten van de aangeboden diensten behandelen alle ingekomen gegevens vertrouwelijk en alleen voor de vervulling van hun taken. De uitwisseling van gegevens vindt alleen in die omvang plaats die noodzakelijk is voor de uitvoering van de service.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik van Facebook-plugins (like-button)
Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, maken integraal onderdeel van onze internetpagina’s. De Facebook-plugins zijn op onze site herkenbaar aan het Facebook-logo of de “like-button” (“vind ik leuk”). Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze pagina’s bezoekt zal door activering van de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server worden gelegd. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Wanneer u de Facebook-“like-button” aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd kunt op uw Facebook-profiel een link naar inhoud van onze internetpagina’s plaatsen. Facebook kan daardoor het bezoek aan onze internetpagina’s relateren aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de internetpagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen data en van het gebruik daarvan door Facebook.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder http://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze internetpagina’s kan relateren aan uw Facebook-gebruikersaccount, dan dient u uit uw Facebook-gebruikersaccount uit te loggen.

Gebruik van Google +1
Vastleggen en doorgifte van informatie: door gebruik te maken van de Google +1-button kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via deze button krijgen u en andere gebruikers toegang tot gepersonaliseerde informatie van Google en onze partners. Google registreert zowel het gegeven dat u de inhoud met +1 hebt gewaardeerd als informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 bekeek. Uw +1-waarderingen kunnen samen met uw profielnaam en uw foto als nadere info worden ingevoegd in Google-diensten, bijvoorbeeld in zoekresultaten, in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites of meldingen op internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten met het doel de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google +1-button dient u te beschikken over een wereldwijd zichtbaar openbaar Google-profiel, dat in ieder geval de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-diensten. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van informatie via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan zichtbaar worden gemaakt voor gebruikers die uw e-mailadres kennen of beschikken over andere identificerende informatie van u.

Gebruik van de geregistreerde informatie: behalve voor de bovengenoemde toepassingen wordt de door u beschikbaar gestelde informatie gebruikt met inachtneming van de geldende Google-privacybepalingen. Google kan samengevatte statistische gegevens over de +1-activiteiten van de gebruikers publiceren c.q. deze gegevens aan gebruikers en partners, zoals publishers, adverteerders of gelinkte websites, beschikbaar stellen

Gebruik van Twitter
Aan onze internetpagina’s zijn Twitter-functies gekoppeld. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-tweet” worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en voor andere gebruikers zichtbaar gemaakt. Daarbij worden tegelijkertijd gegevens naar Twitter overgedragen.

Wij wijzen u erop wij als aanbieder van de internetpagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen data en van het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder http://twitter.com/privacy.

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u aanpassen bij uw accountinstellingen onder http://twitter.com/account/settings.

© Alle rechten voorbehouden