Corona-regels in NRW: Noodrem en testmogelijkheid

01.04.2021

In maart bereikten de federale regering van Duitsland en de deelstaten overeenstemming over een versoepeling van de lockdown, daarbij werd ook de zogenaamde noodrem ingevoerd. Als het aantal besmettingen in een deelstaat sterk stijgt, treedt de noodrem in werking en worden de versoepelingen ingetrokken en gelden strengere regels. Gemeenten kunnen echter ook de testoptie toepassen.

Incidentiewaarde en noodrem in NRW

De landelijke 7-daagse incidentie lag in de laatste dagen van maart in NRW ruim boven de 100. Ook in Noordrijn-Westfalen treedt dus de door de bondsregering afgekondigde noodrem in werking: in alle districten en deelgemeentes met een incidentie boven de 100 worden de op 8 maart 2021 gemaakte versoepelingen teruggedraaid. Zo mogen bijvoorbeeld personen uit één huishouden nog maar samenkomen met slechts één persoon uit een ander huishouden. Bovendien is de exploitatie van detailhandelszaken die niet voorzien in dagelijkse behoeften verboden, met uitzondering van het bezorgen en afhalen van bestelde goederen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de verstrekking van diensten die verband houden met het lichaam, met uitzondering van medisch noodzakelijke diensten, kappersdiensten en de niet-medische diensten van de pedicure. Als de cijfers drie dagen achter elkaar onder de 100 komen, worden de beperkingen opgeheven.

Lokaal gedifferentieerde regels

Door de vele testcentra die er inmiddels zijn en de gratis snelle tests die daar aan de burgers worden aangeboden, kunnen de gemeenten versoepelingen en openingen afhankelijk maken van een dagelijkse negatieve test.

De gemeenten kunnen bij besluit, in overleg met de deelstaat, gelasten dat de bovengenoemde voorzieningen open blijven door middel van een dagelijkse negatieve sneltest. De strengere voorschriften inzake contactbeperking blijven echter ook in deze gemeenten gelden.

Grensinfopunten in de buurt