Coronamaatregelen: Belastingafspraak tussen Nederland, België en Duitsland verlengd tot 1 januari 2022

17.09.2021

Als gevolg van de coronacrisis werken veel mensen thuis. Met Duitsland is bilateraal een oplossing overeengekomen voor grensarbeiders in loondienst die thuiswerken in hun woonstaat. Nederland en Duitsland hebben afgesproken dat belastingplichtigen in afwijking van het verdrag de extra thuiswerkdagen in verband met corona mogen behandelen conform waar onder normale omstandigheden zou worden gewerkt (de “reguliere” werkstaat). Het inkomen met betrekking tot de extra thuiswerkdagen moet dan in het andere land wel daadwerkelijk worden belast. Uiteraard mag een belastingplichtige er voor kiezen een beroep te doen op de letterlijke verdragstekst, waardoor het heffingsrecht wel naar de woonstaat (thuiswerkstaat) verschuift. Deze afspraak is vastgelegd in een overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Duitsland en gold van 11 maart tot en met 30 september en wordt daarna van maand tot maand verlengd tot één van beide landen de afspraak opzegt.

Duitsland en Nederland hebben opnieuw overleg hierover gehad. De conclusie is dat de looptijd van de coronaovereenkomst tussen Nederland en Duitsland inzake onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 op 9 september 2021 verlengd is tot 1 januari 2022.

Bron: Bundersministerium der Finanzen, 15 september 2021

De Duitstalige bevestiging van de verlenging van de afspraken tussen Nederland en Duitsland vindt u hier.

België Nederland

Ook België en Nederland hebben deze overeenkomst verlengd tot 1 januari 2022. Meer informatie leest u hier.

Grensinfopunten in de buurt