Coronapandemie: verregaande versoepelingen in NRW

11.04.2022

In Noordrijn-Westfalen is sinds begin april een nieuwe Coronaverordening van kracht. De nieuwe verordening gaat gepaard met aanzienlijke versoepelingen op het gebied van beschermende maatregelen: zowel de vroegere 3G- en 2G+-toegangsbeperkingen als de algemene mondkapjesplicht in binnenruimten zijn komen te vervallen. De mondkapjesverplichting en een testverplichting blijft echter bestaan voor risicogevoelige plaatsen, zoals dokterspraktijken of ziekenhuizen.

Mondkapjes verplicht in deze gebieden

De verplichting om een mondkapje te dragen in medische en verpleeginrichtingen, zoals dokterspraktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen, blijft bestaan. Mondkapjes moeten ook binnenshuis gedragen blijven worden in asiel- en vluchtelingenaccommodaties, gemeenschappelijke accommodaties voor daklozen en in justitiƫle inrichtingen. De verplichting om een mondkapje te dragen blijft ook bestaan in het plaatselijk openbaar vervoer.

Verplichte tests nog steeds in ziekenhuizen en zorginstellingen

In ziekenhuizen en zorginstellingen is het testen verplicht voor bezoekers en werknemers en voor nieuwe opnames. Hetzelfde geldt – maar alleen voor niet-geĆÆmmuniseerde personen – in asiel- en vluchtelingenverblijven, gevangenissen, enz.

Grensinfopunten in de buurt