Dekking Unfallversicherung in Homeoffice uitgebreid

24.06.2021

Dankzij Corona werken steeds meer mensen thuis in homeoffice. De verwachting is dat dit ook na de pandemie het geval zal zijn. Dit gegeven heeft ook gevolgen voor de Duitse Unfallversicherung. Deze is onderdeel van de Duitse sociale zekerheid en geldt daarmee voor alle werknemers die in Duitsland sociaal verzekerd zijn. De Unfallversicherung is een verzekering voor beroepsziekten, ongevallen tijdens het werk of op weg van of naar het werk. Bij homeoffice maakte de Unfallversicherung tot nu toe een onderscheid tussen zaken- en privéreizen. Dit is nu veranderd.

Met het Betriebsrätemodernisierungsgesetz, die op 18 juni 2021 in werking is getreden, is de overeenkomstige bepaling van SGB VII gewijzigd. De nieuw ingevoegde zin luidt:

  • “Indien de verzekerde activiteit wordt uitgeoefend in het huishouden van de verzekerde of op een andere plaats, bestaat verzekeringsdekking in dezelfde mate als wanneer de activiteit zou worden uitgeoefend in de plaats van het bedrijf”.

De bepaling over ongevallen in het woon-werkverkeer wordt ook als volgt gewijzigd

  • “het reizen op de onmiddellijke weg naar en van de plaats waar kinderen van verzekerden […] aan de zorg van anderen zijn toevertrouwd, indien de verzekerde activiteit wordt uitgeoefend op de plaats van het gemeenschappelijke huishouden”.

Deze bepaling breidt de dekking van de Unfallversicherung uit tot personen die hun werk in homeoffice verrichten en afstanden afleggen om buitenshuis voor hun kinderen of de kinderen van hun echtgenoot of partner te zorgen.

Let op! Thuiswerken en grensoverschrijdend werken gaat niet zonder meer. Op dit  moment zijn corona-uitzonderingen van kracht. Hier vindt u informatie wat speelt als u in Duitsland woont en thuis en in Nederland werkt. Hier vindt u informatie wat speelt als u in Nederland woont en thuis en in Duitsland werkt.

Grensinfopunten in de buurt