Digitaal pensioenoverzicht in Duitsland, België en Nederland

15.01.2021

Wet Digitaal pensioenoverzicht

Met ingang van dit jaar is in Duitsland een nieuwe wet in werking getreden. De wet “Digitaal pensioenoverzicht” moet burgers inzage geven in de aanspraken die zij hebben opgebouwd bij wettelijke, bedrijfs- en aanvullende pensioenregelingen en over hoeveel geld zij kunnen beschikken als ze met pensioen zijn. In de toekomst moeten alle burgers de gegevens over hun ouderdomspensioen op een internetplatform kunnen inzien. Het platform is een proefproject dat zich nog in de testfase bevindt, maar moet vanaf 2023 beschikbaar zijn voor een breed publiek. Onder auspiciën van “Deutsche Rentenversicherung Bund“ wordt een Centraal Bureau voor digitale pensioengegevens opgericht. Dit heeft als taak om het digitale pensioenoverzicht te ontwikkelen en te implementeren. Het is de bedoeling dat burgers met hun fiscale nummer (SteuerID) kunnen inloggen. Nederland en België hebben al pensioenoverzichten die digitaal raadpleegbaar zijn.

Overzicht van ouderdomspensioen in België

Het portal mypension.be biedt een rechtstreekse en gepersonaliseerde toegang tot wettelijke en aanvullende pensioenregelingen in België. Verzekerden kunnen dit platform gebruiken om hun pensioendossier vanaf het begin van hun loopbaan tot aan hun pensionering in te kijken en om informatie te krijgen over hun pensioneringsdatum. Het is bedoeld voor (voormalig) werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Om toegang te krijgen tot hun gegevens hebben zij een elektronische identiteitskaart, een pincode en een kaartlezer nodig. Kijk hier voor meer informatie.

Informatie over pensioenen in Nederland

De website mijnpensioenoverzicht.nl geeft burgers inzage in pensioenaanspraken die in Nederland zijn opgebouwd. Het portal bevat informatie over de AOW, bedrijfspensioenen en aanvullende pensioenregelingen. Daarnaast kan de verzekerde zien wat eventuele nabestaanden in geval van overlijden ontvangen.  Om toegang te kunnen krijgen hebben verzekerden een DigiD, een identiteitskaart met een persoonlijke pincode of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) en een Burgerservicenummer (BSN) nodig.

Grensinfopunten in de buurt