Doe mee: Openbare raadpleging van de Europese Commissie over belastingen in de EU

19.03.2021

Op 10 maart 2021 is bij de Europese Commissie een openbare raadpleging van start gegaan om de situatie van belastingplichtigen te verbeteren en fiscale verplichtingen te vereenvoudigen. In dit verband worden grenspendelaars expliciet aangesproken, die hun ervaringen in de vragenlijst kunnen beschrijven. De enquête zal op 02 juni 2021 worden afgesloten; de daaruit voortvloeiende aanbeveling aan de lidstaten is gepland voor het derde kwartaal van 2021.

Doelgroep

Eerst en vooral worden hier de grensarbeiders uit de EU genoemd. Hen wordt gevraagd hun standpunt in de vragenlijst naar voren brengen. Voorts worden alle andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de belastingheffing van EU-burgers, d.w.z. nationale belastingdiensten, grensoverschrijdende organisaties, belangenvertegenwoordigers en belastingdeskundigen gevraagd deel te nemen.

Doel van de raadpleging

Doel van de openbare raadpleging is informatie te verzamelen over de problemen waarmee burgers momenteel worden geconfronteerd in verband met “directe belastingen” (hoofdzakelijk inkomstenbelasting) wanneer zij over de grens werken, onroerend goed kopen in een naburig EU-land of daarheen verhuizen.

Een ander doel van de enquête is het verzamelen van informatie over “indirecte belastingen” (b.v. BTW) in deze context. In dit verband zijn de ervaringen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) van bijzonder belang.

Beantwoording van de vragenlijst

De vragenlijst en alle bijbehorende informatie zijn te vinden op de desbetreffende pagina van de Europese Commissie. Alle informatie en ook de vragenlijst zijn beschikbaar in verschillende officiële EU-talen. Om deel te nemen, moet u zich eenmalig registreren met een e-mailadres.

Grensinfopunten in de buurt