Dubbele belasting bij homeoffice Nederlanders in overheidsdienst

26.03.2024

Veel Nederlanders die in overheidsdienst werken en in Duitsland wonen, worden door hun Duitse Finanzamt aangeschreven om een belastingaangifte in Duitsland te doen. Vaak met terugwerkende kracht over meerdere jaren. Het Finanzamt is van mening dat als deze werknemers vrijwillig naar Duitsland zijn gekomen en werkzaamheden in Duitsland uitvoeren, bijvoorbeeld in homeoffice, Duitsland ook het heffingsrecht over deze thuiswerkdagen heeft.

In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland (en ook in andere belastingverdragen), zijn regels opgenomen hoe werknemers in overheidsdienst moeten worden belast. De hoofdregel is zij worden belast in de kasstaat, het land waar de werkgever zit. Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als de werknemer de nationaliteit van de woonstaat heeft.

Er wordt ook een uitzondering gemaakt voor werknemers in overheidsdienst die worden aangeworven in een ander land en daar ook uitsluitend werken. Hierbij moet worden gedacht aan medewerkers bij een ambassade. Zij hebben soms wel de Nederlandse nationaliteit, maar wonen en werken in een ander land.

Het verschil van mening tussen Nederland en Duitsland gaat over deze laatste uitzondering. Volgens de Duitse belastingdienst houdt dit in dat als deze werknemer vrijwillig naar Duitsland is geƫmigreerd en bijvoorbeeld thuiswerkt, deze thuiswerkdagen in Duitsland mogen worden belast. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen volledig thuiswerken of gedeeltelijk thuiswerken.

Over dit laatste is in december 2023 een uitspraak gedaan door het Gerechtshof in Den Bosch. Het Gerechtshof heeft vastgesteld dat Duitsland geen heffingsrecht heeft. In de letterlijke tekst van het betreffende verdragsartikel staat dat het om uitsluitend werkzaamheden in het woonland moet gaan. Tevens moet het artikel gelezen worden zoals het bedoeld is en betreft het personen die lokaal worden aangeworven om werkzaamheden te verrichten bij bijvoorbeeld een ambassade.

Het is echter niet duidelijk of het Finanzamt deze mening deelt. Het kan dus zijn dat een Nederlandse werknemer in overheidsdienst die in Duitsland woont en in homeoffice werkt, over deze thuiswerkdagen dubbel wordt belast. Werkt u gedeeltelijk thuis, dan is het niet mogelijk om hiervoor belastingvrijstelling in Nederland aan te vragen, dit is door hetzelfde Gerechtshof verboden.

Grensinfopunten in de buurt