Duidelijker informatie door werkgevers door nieuwe EU-richtlijn

01.09.2022

Duitsland en Nederland hebben de richtlijn inzake arbeidsomstandigheden (EU-richtlijn 2019/1152 inzake transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden) in nationaal recht omgezet. Werkgevers moeten daarom bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten controleren om te zien of zij voldoen aan de eisen die vanaf augustus zullen gelden.

Op 1 augustus 2022 wordt in Duitsland het zogenaamde Nachweisgesetz (NachwG) van kracht. In Nederland is de richtlijn per 1 augustus in werking getreden door de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Het algemene doel van de richtlijn is de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden transparanter en voorspelbaarder te maken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld werktijden en rusttijden, recht op ander werk, nevenwerkzaamheden, scholing en meer.

Grensinfopunten in de buurt