Duitsland: Belangrijkste wijzigingen sociale zekerheid en belastingen 2021

18.01.2021

In 2021 zijn er veel veranderingen die gevolgen hebben voor werknemers, verzekerden en uitkeringsgerechtigden. Deze betekenen deels ook meer geld in de portemonnee. Zo stijgen bijvoorbeeld het Duitse minimumloon en het Kindergeld en wordt voor veel belastingplichtigen ook de Solidariteitsbelasting afgeschaft. Ook veel grensarbeiders zullen hier profijt van hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Verhoging van het Duitse minimumloon in 2021

Het wettelijk minimumloon stijgt van 9,35 euro bruto per uur naar 9,50 euro per uur in januari 2021. Dit zal worden verhoogd naar 9,60 euro op 1 juli 2021. Tegen 2022 moet het minimumloon worden verhoogd naar 10,45 euro.

Verhoging Kindergeld in 2021

In 2021 krijgen gezinnen een verhoging van de maandelijkse kinderbijslag met 15 euro. De bedragen in de toekomst zijn:

  • 219 euro kinderbijslag per kind voor de eerste twee kinderen
  • 225 Euro kinderbijslag voor het derde kind
  • 250 Euro kinderbijslag voor het vierde kind

Solidariteitsbelasting vervalt voor de meeste burgers

Voor ongeveer 90 procent van de burgers die momenteel de solidariteitstoeslag betalen, wordt deze vanaf januari 2021 volledig afgeschaft. Voor nog eens 6,5 procent wordt het op zijn minst gereduceerd. Tot een belastbaar inkomen van 61717 euro per jaar is in de toekomst geen “Soli” meer verschuldigd. Voor koppels gelden de dubbele bedragen. Van het wegvallen van de solidariteitstoeslag profiteren ook grensarbeiders die in Duitsland werkzaam zijn.

Overstappen naar andere zorgverzekeraar (Krankenkasse) vereenvoudigd in 2021

Vanaf 2021 zijn er wijzigingen in het recht om van zorgverzekeraar te switchen: de formele opzegging is niet meer nodig. Wie wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dient gewoon een nieuwe aanvraag in bij de nieuwe zorgverzekeraar. De nieuwe zorgverzekeraar zorgt dan voor de opzegging van de oude zorgverzekering. De periode waarbinnen men gebonden is aan de huidige zorgverzekeraar (en dus niet tussentijds kan opzeggen) wordt teruggebracht van 18 naar 12 maanden. In het geval van een nieuwe baan kunnen personen die verplicht verzekerd zijn, onmiddellijk van zorgverzekeraar veranderen – zonder kennisgeving aan het vorige ziekenfonds en zonder zich te houden aan de verbintenisperiode.

Grundrente (Basispensioen) vanaf 2021

Gepensioneerden met een klein pensioen krijgen vanaf januari 2021 een toeslag. Degenen die ten minste 33 jaar pensioenpremies hebben betaald uit arbeid, kinderopvoeding en verzorgingswerk, komen in aanmerking voor een toeslag. Dit om ook hun arbeidsprestaties beter te erkennen. Gemiddeld zal er een toeslag van 75 euro zijn.

Forensentoeslag (Pendlerpauschale) en mobiliteitspremie

Vanaf 1 januari 2021 wordt de forensentoeslag verhoogd. De eerste 20 kilometer van de afstand van huis naar het werk wordt de bekende 30 cent aangehouden. Vanaf de 21ste kilometer kan 35 cent per afstandskilometer in de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken. Van de verhoging kunnen sommige werknemers die helemaal geen inkomstenbelasting betalen ook van profiteren. Zij kunnen bij het Finanzamt een zogenaamde mobiliteitsbonus aanvragen. Om de mobiliteitsbonus te krijgen moet het belastbaar inkomen bij alleenstaanden lager dan 9.744 Euro zijn en de enkele woon-werkweg meer dan 20 kilometer zijn. Voor elke extra kilometer boven de 20 kilometer krijgen zij 14 procent van de verhoogde pendelvergoeding – dat wil zeggen 4,9 cent per kilometer tot een plafond. Wie echter maar tot 20 kilometer naar het werk reist, profiteert niet.

De verhoogde forensentoeslag en mobiliteitsbonus zijn beperkt tot 2026.

 

Voor meer informatie en een compleet overzicht van alle wijzigingen kunt u terecht op de website van de DGB.

Grensinfopunten in de buurt