Duitsland: Eenmalige betaling energietoeslag voor gepensioneerden

07.10.2022

Op 5 oktober heeft de Duitse federale regering een forfaitaire energietoeslag, (Engergiepreispauschale /EPP), voor gepensioneerden goedgekeurd. De betalingen maken deel uit van het derde pakket steunmaatregelen dat al in september is overeengekomen om de gestegen energiekosten op te vangen. De Bondsraad moet zich nog definitief uitspreken over dit besluit.

Forfaitaire energietoeslag alleen voor inwoners van Duitsland

Iedereen die op de peildatum 1 december 2022 recht heeft op een ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenpensioen krachtens de wettelijke pensioenverzekering (Deutsche Rentenversicherung) of op een pensioenuitkering krachtens de Duitse Ambtenaren- of Soldatenwet, ontvangt de forfaitaire energietoeslag. Volgens het Duitse ministerie voor Arbeid en Sociale Zaken is er alleen recht op als de betrokkene in Duitsland woont. Indien meerdere pensioenen worden ontvangen (bijvoorbeeld ouderdomspensioen en weduwepensioen), wordt de forfaitaire energieprijstoeslag slechts eenmaal betaald.

Het betreft een automatische eenmalige betaling door de desbetreffende Duitse pensioenorganisatie, die voor 15 december moet plaatsvinden. Volgens het Duitse ministerie voor Arbeid en Sociale Zaken wordt de forfaitaire energietoeslag niet in mindering gebracht op inkomensafhankelijke sociale uitkeringen en hoeven er ook geen sociale premies over betaald te worden. Er wordt echter wel belasting over geheven.

Forfaitaire energietoeslag voor pensioenen uit het buitenland

Volgens het ministerie kunnen personen die een vergelijkbare uitkering uit andere lidstaten van de Europese Unie ontvangen, de forfaitaire energietoeslag aanvragen als zij in Duitsland wonen en daar onbeperkt belastingplichtig (unbeschränkt steuerpflichtig) zijn.

Daartoe moet in de periode van 9 januari tot en met 30 juni 2023 een aanvraag worden ingediend bij de Duitse Rentenversicherung Knappschaft Bahn See, 44781 Bochum.

Meer informatie is te vinden in de FAQ’s over de forfaitaire energieprijstoeslag voor gepensioneerden.

Grensinfopunten in de buurt