Duitsland: Minimumloon verhoogd naar 12 euro per uur

06.10.2022

Duitsland heeft sinds 2015 een algemeen geldend wettelijk minimumloon. Dit is nu per 1 oktober 2022 verhoogd naar 12 euro per uur.

Minimumloon verplicht – weinig uitzonderingen

De douane benadrukt op haar website dat de voorschriften inzake het minimumloon ook gelden voor werkgevers uit het buitenland: “Werkgevers die in Duitsland of in het buitenland gevestigd zijn, zijn verplicht hun in Duitsland tewerkgestelde werknemers het algemene minimumloon volgens de MiLoG te betalen, tenzij voorschriften volgens de AEntG of de AÜG met voorrang van toepassing zijn. ”

In principe heeft iedere werknemer recht op het minimumloon. Er zijn echter ook groepen die niet worden beschouwd als werknemers in de zin van de Wet op het minimumloon. Hiertoe behoren bijvoorbeeld stagiairs in het kader van de wet op de beroepsopleiding, langdurig werklozen in de eerste zes maanden van hun baan of stagiairs die een verplichte stage afronden, alsmede jongeren onder de 18 jaar zonder afgeronde beroepsopleiding. Verdere uitzonderingen, informatie en een rekentool voor het minimumloon zijn te vinden op de website van het Duitse federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken.

Gevolgen voor de Minijob

In samenhang met de verhoging van het minimumloon naar 12 euro per uur is ook de inkomensgrens voor Minijobs verhoogd. In het volgende artikel geven wij informatie over de verhoging van de inkomensgrens bij een Minijob.

Hoger minimumloon in de zorg

Naast het algemene minimumloon is er ook een minimumloon voor de sector zorgpersoneel. Sinds 1 september 2022 is dat 13,70 euro voor verpleegassistenten, 14,60 euro voor gediplomeerde verpleegassistenten en 17,10 euro voor gediplomeerd verpleegkundig personeel. In twee volgende stappen wordt het minimumloon in de zorg in mei en december 2023 verhoogd.

Grensinfopunten in de buurt