Verhoging inkomensgrens Minijob in Duitsland

23.09.2022

Vanaf 1 oktober wordt de inkomensgrens voor de Minijob in Duitsland verhoogd van € 450,- per maand naar € 520,- per maand. Dat houdt in dat werknemers die een kleine bijbaan hebben meer loon kunnen ontvangen, voordat hierover premies en belastingen moeten worden afgedragen.

Deze verhoging hangt samen met de verhoging van het minimumloon naar € 12,- per uur per 1 oktober. Als de inkomensgrens voor de Minijob niet zou worden verhoogd, zouden werknemers minder uren kunnen werken dan ze deden. Met deze verhoging kunnen deze werknemers maximaal 10 uur per week werken.

Minijob en baan in Nederland

Wonen in Nederland

Woont een werknemer in Nederland en werkt in Nederland en heeft ook een Minijob in Duitsland, dan zal in veel gevallen deze werknemer in Nederland verzekerd zijn tegen ziektekosten en een AOW in Nederland opbouwen. Dat houdt in dat de Minijob in Duitsland geen premievrij inkomen is. Over deze Minijob moeten premies sociale verzekeringen in Nederland worden afgedragen. De Duitse werkgever moet zich dan aanmelden bij de Nederlandse belastingdienst en daar de premies naar Nederlands recht afdragen. De werknemer moet over dit inkomen in Nederland de premies voor de volksverzekeringen betalen. Hij hoeft in Duitsland geen belasting te betalen, maar het loon telt in Nederland wel mee in de progressie, waardoor over het Nederlandse inkomen misschien een hoger belastingpercentage moet worden betaalt. Dit geldt ook als iemand in Nederland woont en een werkloosheidsuitkering van UWV ontvangt.

Wonen in Duitsland

Woont de werknemer in Duitsland, dan moet er een beoordeling komen of de werknemer in Duitsland of in Nederland sociaal verzekerd is. Hierbij geldt de zogenaamde 25%-regeling. Werkt de werknemer 25% of meer in Duitsland, dan valt de werknemer onder de Duitse sociale zekerheid. Dat houdt in dat de Nederlandse werkgever de premies sociale verzekeringen naar Duits recht aan de Krankenkasse van de werknemer moet betalen. Deze werknemer is dan niet meer in Nederland verzekerd tegen ziektekosten en bouwt in Duitsland een ouderdomspensioen op. Het Nederlandse loon wordt wel in Nederland belast, in Duitsland hoeft geen belasting te worden afgedragen. De werknemer voldoet waarschijnlijk niet meer aan de voorwaarden van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en heeft daarmee geen recht meer op veel belastingvoordelen in Nederland.

Werkt de werknemer minder dan 25% in Duitsland, dan valt de werknemer onder de Nederlandse sociale zekerheid en moet de Duitse werkgever de premies sociale verzekeringen afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. De werknemer moet over het loon uit de Minijob in Nederland premies volksverzekeringen betalen. In Duitsland hoeft geen belasting te worden afgedragen. De werknemer voldoet waarschijnlijk niet meer aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en heeft bijna geen belastingvoordelen meer.

Laat u informeren

Hieruit blijkt dat er veel haken en ogen zitten aan een Minijob in Duitsland in grensoverschrijdende context. Daarom is het verstandig om informatie bij een GrensInfoPunt te vragen voordat u een Minijob in Duitsland aan wilt gaan als u inkomen uit Nederland hebt of in Nederland woont.

Grensinfopunten in de buurt